Híd-, műtárgy Osztály

Az Út-, híd-, műtárgyfenntartási Igazgatóság keretein belül működik a Híd-, műtárgy Osztály, amelynek hatáskörébe tartozik Budapest hídjainak, felüljáróinak és egyéb műtárgyainak üzemeltetése és fenntartása. Az alábbiakban az általunk készített kisfilmeken mutatjuk be Budapest egyedülálló szépségű Duna-hídegyüttesét és megismerhetik az osztály munkáját.
A Híd-, műtárgy Osztály tevékenységi körébe tartozik Budapest területén az alábbi műtárgyak üzemeltetési és fenntartási munkáinak ellátása:

  • 320 db közúti és gyalogos híd, felüljáró
  • (köztük a közúti Duna-, és Dunaág hidak)
  • 72 db közúti és gyalogos aluljáró
  • 80 db lépcső és támfal
  • 15 db magasságkorlátozó, illetve védőkapu
  • Gellérthegyi sziklabiztosítás
  • Várhegy Alagút.


A műtárgyak üzemeltetési és fenntartási feladatainak körében rendszeresen ellenőrizzük a létesítményeket, karbantartjuk azok gépészeti berendezéseit (vizsgálókocsi, szivattyúk, zsilipkapu, átemelő gépházak, felvonók, szellőzőgépházak), elvégezzük a rendeletben előírt vizsgálatokat, részt veszünk az üzemeltetett létesítményeket érintő hatósági, kezelői eljárásokon, helyszíni bejárásokon, műszaki átadás-átvételi eljárásokon. A BKK kezelésébe kerülő új műtárgyak, valamint a felújítandó létesítmények műszaki terveit üzemeltetői szempontból véleményezzük. A fővárosi hídfelújítási munkák során lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri tevékenységet folytatunk a BKK Zrt. külön megbízása alapján.

Hídmesteri Szolgálatot működtetünk a Duna hidakon. Az üzemeltetésünkben lévő műtárgyak műszaki terveinek kezelésére tervtárat működtetünk.

Az üzemeltetett 320 darab hídszerkezet néhány jellemző adata:

hídnyílások száma: 815
össz szerkezeti hossz: 19.572 m
összes hídfelület: 265.885 m2

Az üzemeltetett 72 darab aluljáró néhány jellemző adata:

közforgalmi terület: 73.400 m2
teljes terület: 84.800 m2
lejáratok száma: 332 db
lépcsőfokok összes szélessége: ~10 km