Forgalomtechnikai és Műszaki Nyilvántartási Igazgatóság
Minőség-ellenőrzési osztály

Tevékenységünk

Nyilvántartás

Cégünk jelenleg a kb. 4300 km hosszú fővárosi úthálózat forgalomtechnikai létesítményeinek üzemeltetője, melyből kb. 1000 km fővárosi kezelésű útszakasz esetében útüzemeltetői feladatokat is ellát. Osztályunk látja el ezeknek az útszakaszoknak az útügyi nyilvántartását, ami helyszíni- és laborvizsgálatok eredményei alapján kiterjed az utak műszaki állapotára (teherbírás, IRI, és pályaszerkezeti rétegek vastagsága) éppúgy, mint a különböző úttartozékok, illetve várakozó- és rakodóhelyek jellemzőire.

A létesítmények nyilvántartása részletes, korszerű térinformatikai adatbázisokban történik, igény esetén részletes statisztikákkal, jelentésekkel segítjük az illetékes döntéshozók munkáját.

Nyilvántartási feladataink közé tartozik a Közúti Adatgyűjtő Rendszerrel (KARESZ) felmért, illetve feldolgozott adatok minőségi ellenőrzése, vagyis annak biztosítása, hogy a létrehozott állományok adattartalma (pl. a forgalomtechnikai jelzések típusa, az útburkolat vonalának geometriája) megfeleljen a rendszerrel szemben támasztott szigorú követelményeknek.

A célunk olyan digitális állományok előállításának biztosítása, amellyel cégünk valamennyi partnere maradéktalanul elégedett lehet – természetesen a KARESZ adatfeldolgozó részlegével szoros együttműködésben.

Geodéziai tevékenység

A mérnöki tervezéshez szükséges alaptérképek, befejezett útépítések esetén a megvalósulási tervek készítése mellett, a Fővárosi Önkormányzat kérésére telekalakítási eljárások lebonyolításában vállalunk jelentős részt. A nyilvántartás számára, amennyiben szükséges, meghatározott objektumok geodéziai felmérését is elvégezzük.

A KARESZ rendszer által felmért területekről, amennyiben az elérhető állapotnál részletesebb, frissebb, esetleg egyedi igényeket kielégítő adatokra van szükség, úgy az állományok pontosítását, és az ehhez szükséges geodéziai felméréseket is osztályunk végzi.

Minőségügyi vizsgálatok

Elvégezzük a cégünk által, az üzemeltetésre átveendő vagy már átvett, de a tervezettől eltérően megvalósult, hibás forgalomtechnikai eszközök vagy közúti objektumok ellenőrző vizsgálatait. Ezek eredményeinek megfelelően, a szükséges intézkedések megfogalmazása, előterjesztése révén járulunk hozzá a budapesti közúthálózat folyamatos fejlődéséhez.

Tervezett Közterületi Munkák, Üzemzavar bejelentés rendszer

A főváros közúti közlekedéssel érintett közterületein tervezett tevékenységek követésére, osztályunk online felületet biztosít az érintettek számára. A TKM rendszer üzemeltetésén és az adatgazdai feladatok ellátásán felül felhasználói támogatást is nyújtunk, ezáltal is segítve a rendszer felhasználóit.

Az előre nem tervezett, útburkolat bontásával járó kivitelezési munkálatok bejelentésére az Üzemzavar bejelentés rendszer szolgál. A kivitelező kérésére (amennyiben korábban még erre nem került sor) rögzítjük az érintett cég és a munkáért felelős kapcsolattartó adatait, majd hozzáférést biztosítunk a rendszerhez, igény esetén felhasználói támogatást nyújtunk.

Itt a felhasználó rögzíteni tudja az esedékes tevékenység adatait, ami ha megtörtént, nincs akadálya a munka elkezdésének. Abban az esetben, ha a hibaelhárítás időtartama várhatóan meghaladja a 120 órát, szükség van egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás beszerzésére. Erre a BKK Zrt. adott kerületért felelős közútkezelői munkatársánál van lehetőség.