Bemutatkozás

A Budapest Közút Zrt. ügyfelei megbízható és minőségi kiszolgálása érdekében, munkáját az integrált irányítási rendszerében meghatározott szabályok szerint végzi. Ez a rendszer egyaránt megfelel az ISO 9001 Minőségirányítási, az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási és az MSZ 28001 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási szabványok követelményeinek, és megfelelőségét akkreditált tanúsító szervezetek igazolják.

A Budapest Közút Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. Azért dolgozunk, hogy minél gyorsabbá és biztonságosabbá tegyük a közlekedést Budapest útjain. Az alábbiakban rövid bemutatkozás olvasható ágazatainkról. Tevékenységükről a honlapon az almenüben részletesen is olvashat.

Forgalomtechnika

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fővárosi - közel 5000 km-es - úthálózat forgalmi és forgalombiztonsági paramétereit, forgalmi rend felülvizsgálatokat végzünk, végeztetünk. A forgalom megváltozó igényei szerint módosítjuk a forgalmi rendet, segítve a minél gyorsabb és folyamatosabb közlekedést.

Gondoskodunk a forgalmi rendet szabályozó eszközök, létesítmények (148.041 darab jelzőtábla, 222 266  m2 útburkolati jel, 1121 db jelzőlámpás csomópont) folyamatos és biztonságos működtetéséről. Működtetjük a forgalomirányító központot, elvégezzük a szükséges programmódosításokat, összehangolások tervezését, megvalósítását. Üzemeltetjük a közel 300 kamerából álló zártláncú forgalomfigyelő rendszert.

Út -. híd-, műtárgy üzemeltetés-fenntartás

Ellátjuk az üzemeltetési feladatokat, a fővárosi kezelésben lévő főútvonalak, valamint a közösségi közlekedés által igénybevett, összességében mintegy 1312 km hosszúságú közúthálózaton és az ahhoz kapcsolódó kerékpárutakon, 320 db közúti és gyalogos hídon, felüljárón (köztük 13 db Duna- és Dunaág-híd), 78 db közúti és gyalogos aluljárón, 15 db magasságkorlátozó és védőkapun és egyéb műtárgyakon.

Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalait folyamatosan ellenőrizzük,valamint a Duna hidakon hídmesteri szolgálatot működtetve óvjuk páratlan szépségű hídjainkat. Ellenőrizzük a folyamatban lévő építési tevékenységeket, gondoskodunk az üzemeltetési szempontok érvényesítéséről.

Kivizsgáljuk az üzemeltetett fő- és közösségi közlekedés által igénybevett útvonalakon a burkolati hibákból adódó kárigényeket.

Közúti szolgáltatási, kivitelezési tevékenységünk

Alapvető feladatunk a Budapest Közút Zrt. üzemeltetésében lévő úthálózat, közúti hidak, felüljárók, gyalogos aluljárók, egyéb műtárgyak, valamint forgalomtechnikai létesítmények üzemeltetési és fenntartási feladatival kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.

Ezen belül:

  • évente több tízezer darab úthibát, kátyút állítunk helyre hengerelt, öntött, szórt aszfaltos technológiával
  • aszfaltszőnyegezési munkákat, nagyfelületű útjavításokat végzünk marásos technológiával, több ezer négyzetméteren
  • a balesetveszélyes úthibákat kijavításig jelöljük, elkorlátozzuk
  • a KRESZ táblákat kihelyezzük, karbantartjuk, az ideiglenes és végleges forgalomtechnikai terveket megvalósítjuk
  • úttartozékokat létesítünk és fenntartunk, (gyalogos és szalagkorlátok, parkolás gátló oszlopok)
  • útburkolati jeleket létesítünk, fenntartunk, vagy szükség estén megszüntetünk

Mérnök igazgatóság

A Mérnök igazgatóság komoly mérnöki feladatot jelentő, bonyolult struktúrájú, jellemzően a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. beruházásában megvalósuló, jórészt uniós finanszírozású építési projektek műszaki ellenőrzésére és lebonyolítására alakult. Sok esetben részt vesz e beruházások előkészítésében, műszaki szakértésében is.