GYIK

Parkolási Mindent Tudó

Hogyan kell majd fizetni a parkolásért?

A díjat – ugyanúgy, mint más parkoló-övezetekben – kétféle módon lehet majd fizetni:

  • jegykiadó automatáknál készpénzzel (általában pénzérmékkel, illetve az arra alkalmas berendezéseknél bankjegyekkel), és
  • mobiltelefonon SMS-ben, illetve mobilalkalmazások segítségével.

 

Mennyi időn belül kell jegyet váltanom? Van türelmi idő?

A jegyet a parkolás kezdetekor a legrövidebb időn belül meg kell váltani. Ha lejárt a parkolójegye, 5, illetve 15 percen belül új jegyet kell váltania. Az 5 perces türelmi idő arra az esetre vonatkozik, ha az első jegyet egy óránál rövidebb időtartamra váltotta. 15 perc a türelmi idő akkor, ha a lejárt jegy több mint egy órányi parkolásra jogosított.

 

Mennyit kell fizetni a parkolásért?

A fizetendő díjakat nem az önkormányzat határozza meg, hanem fővárosi rendelet szabályozza. Ennek alapján:

  • az Erzsébet körúton 440 Ft/óra,
  • a Károly körúton 440 Ft/óra,
  • a Baross téren, Rottenbiller utcában (felüljáró alatt is), valamint a Thököly úton 350 Ft/óra a díj.

A minimális megváltandó idő 15 perc.

 

Mit tegyek, ha rossz az automata, vagy nem fogadja el az érmét?

A 100 és 200 forintos érmék megsérülhetnek, szennyeződhetnek. Általában megoldódik a probléma, ha megtöröljük az érméket. Ha meghibásodott az automata, akkor a legközelebbi automatánál válthatja meg a jegyet, vagy mobiltelefonnal is elindíthatja az érvényes parkolást. A hibát a +36-1-235-3001-as telefonszámon jelezheti munkatársunknak.

Akkor is kell parkolási díjat fizetnem, ha negyed óránál kevesebb idő van hátra a díjfizetési időszakból?
Igen. 15 percnyi parkolási díj a legkevesebb, amit az automatánál kifizethetünk, de ez nem azt jelenti, hogy 15 percnél rövidebb időre nem kell fizetnünk.

 

Ki tudom-e reggel előre fizetni az egész napos parkolási díjat?

A 30/2010. (VI.04.) Fővárosi parkolási rendelet értelmében a parkolási területek várakozási övezetekre vannak felbontva. A korlátozott várakozási övezeteken belül csak a KRESZ táblán feltüntetett időtartamig szabad parkolni és utána el kell hagyni az övezetet. A jelenlegi szabályozás szerint Társaságunk által üzemeltetett fővárosi területeken egységesen 3 órában van maximalizálva a várakozási idő.

 

Miért nincs övezet tábla minden utca elején?

A várakozási övezet kijelölése a KRESZ-ben előírt módon történik. Az övezet kezdete tábla az övezet elejére kerül kihelyezésre, amelynek hatályát csak az övezet vége tábla oldja. Ennek megfelelően az övezeten belül az egyes utcák elején nem jelöljük külön az övezet kezdetét és végét. Automatáink a parkolójegy vásárlásakor forint érmével történő fizetésre van lehetőség, továbbá Mobil telefonon keresztül (SMS) is fizethető a parkolási díj.

 

A gépjármű leállítását követően mennyi időn belül kell jegyet váltanom? Van türelmi idő?

A jegyet a parkolás kezdetekor a megállást követően haladéktalanul, minden külön felszólítás nélkül meg kell váltani. Ha lejárt a parkolójegye, 5, illetve 15 percen belül új jegyet kell váltania, vagy el kell hagynia a gépjárművel a parkolóhelyet. Az 5 perces türelmi idő arra az esetre vonatkozik, ha az első jegyet egy óránál rövidebb időtartamra váltotta. 15 perc a türelmi idő akkor, ha a lejárt jegy több mint egy órányi parkolásra jogosított.

 

Miért nem tudom a mobiltelefonommal elindítani a parkolást?

A mobiltelefonos díjfizetési rendszer technikai üzemeltetését nem a parkolási társaságok végzik, ezért ezzel kapcsolatban regisztráció nélküli vagy regisztrált mobilparkolásnál a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kell felvennie a kapcsolatot. Ha nem sikerül mobiltelefonnal elindítania a parkolást, akkor készpénzzel kell jegyet váltania az automatánál.

 

Mi az ad hoc mobilparkolás?

Mindhárom mobilszolgáltatónál lehetőség nyílik arra, hogy külön szerződés és előzetes díjfizetés nélkül kiegyenlíthesse a parkolási díjat mobiltelefon segítségével. A szolgáltatás lehetővé teszi a percalapú díjfizetést.

 

Milyen többletköltsége van az ad hoc mobilparkolásnak?

A parkolási díjon felül az SMS díját, illetve a tranzakciós díjat kell kiegyenlítenie. A részletekről a www.nemzetimobilfizetes.hu oldalon, a Telenor (1220), a Telekom (1430) és a Vodafone (1270) ügyfélszolgálatán és weboldalán tájékozódhat.

 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonába tartozó Erzsébetvárosi utak közül hol érvényes a lakossági hozzájárulás?

A VII. kerület által kiadott lakossági várakozási hozzájárulás csak a Rottenbiller utcában (felüljáró alatt is) érvényes. Jegykiadó automatáink semmilyen parkoló kártyát nem fogadnak el.

 

Mi a különbség parkolás és a várakozás között?

Nagyon sok érdekes kérdést, felvetést érintenek a megállási, várakozási szabályok. A közlekedés területén legtöbb szankciót ennek kapcsán szablyák ki. Ugyanakkor sajnálatosan napi rutin, hogy már a fogalom meghatározásnál értelmezésbeli gondok vannak. Nem véletlen egyébként az sem, hogy a friss jogosítványra jelentkező tanulók is nagy arányban rontják el ezeket a kérdéseket.

  • Megáll: Nem mozog tovább, mert mozgását abbahagyja.
  • Várakozik: Forgalmi helyzetet kivéve addig marad valahol, amíg valami meg nem történik, vagy valaki meg nem jön.

Parkol: Járművet leállít és ott hagy a közterületen, vagy fedett helyen.

Pótdíj

Hogyan számítják a pótdíjat?

A pótdíj összege 15 naptári napon belüli megfizetés esetén az adott területen érvényes parkolási óradíj egy teljes napra eső összege, továbbá plusz kettő óra díja. Ezen felül még meg kell fizetni az egy órai parkolási díjat is. Például egy olyan területen ahol 08:00 – 18:00 között van díjfizető időszak, és 350.-Ft az egy órai parkolási díj, ott a (350×12)+350=4550 Ft,-. A pótdíj összege a 16. naptári naptól már az egy órai parkolási díj + az egy órai parkolási díj negyvenegyszeres összege, példánknál maradva: 350×41=14 350 Ft,-. Ha valaki még ezt a 15 napon túli pótdíjat sem fizeti meg önként, akkor tértivevényes levélben hívjuk fel figyelmét fizetési kötelezettségére, de mindez már újabb költségeket fog eredményezni az autó üzemben tartója számára.

 

A pótdíjazást miért nem szakítja meg az ellenőr?

A pótdíjazás megszakítására nincs technikai lehetősége az ellenőrnek. A pótdíjazás akkor sem szakítható meg, ha az ellenőr ki tudná szedni a készülékének akkumulátorát, vagy más módon szakadna meg az informatikai kapcsolat az eszköz és a központi szerver között. Amennyiben a jármű vezetőjeként a pótdíjazás alatt tér vissza a járműhöz, akkor sem tudja a folyamatot leállítani, ha Önnek, már akkor van érvényes jegye. A pótdíjazás törléséhez a pótdíjat és az érvényes jegyet a parkolási ügyfélszolgálaton kell bemutatni.

 

Mi történik akkor, ha nem fizetek?

A parkolási pótdíj fizetési felszólítás kihelyezést követő 60 naptári napon belül ajánlott, tértivevényes levélben szólítjuk fel az emelt pótdíj, és a járulékos költségeink megfizetésére. A tértivevényes levél kézbesítését kétszer kíséreli meg a Posta, a második sikertelen kézbesítési kísérlet után a levelet visszaküldi a feladónak. A kétszer kézbesíteni megkísérelt küldeményt a jogszabály erejénél fogva kézbesítettnek tekintik. A tértivevényes levél átvétele után, de még a pótdíjazástól számított egy éven belül a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának továbbítjuk az ügyet, ahol közjegyzői okirattal szólítják fel az adóst a pótdíj és a járulékos költségek megfizetésére. A közjegyzői okirat, az ellentmondás elmaradása esetében jogerős és végrehajtható!

 

Módosul a fizetési határidő, ha a pótdíjazással kapcsolatban panaszt tettem az ügyfélszolgálaton?

A pótdíjazással kapcsolatos észrevétel nem módosítja a befizetésre vonatkozó határidőket. 15 napon belül pótdíjként 13 vagy 15 órányi parkolási díjat kell befizetni attól függően, hogy a területen 8–18 óráig, vagy 8–20 óráig tart a díjfizetési időszak. Ha később egyenlíti ki a bírságot, a pótdíj 41 órányi parkolási díjnak felel meg.

 

Volt érvényes parkolójegyem, mégis megbüntettek. Miért?

A parkolójegyet úgy kell elhelyezni az első szélvédő mögött, hogy jól látható és olvasható legyen. Ellenkező esetben munkatársunk nem tudja ellenőrizni az érvényességét. A parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható. Ezzel a lehetőséggel havonta egy alkalommal élhet, és csak abban az esetben, ha nincs 30 napnál régebbi fizetési felszólítása.

 

Akkor is megbüntetnek, ha műszaki hiba miatt kell leparkolnom?

A parkoló őr nem vizsgálhatja, hogy az autós milyen célból parkolt le, ezért a műszaki hiba nem mentesít a díjfizetés alól. A gépkocsit érdemes a legrövidebb időn belül elszállítani, hiszen a közterületi parkolás nem alkalmas gépjárműtárolásra.

 

Felszólító levelet kaptam, pedig befizettem a pótdíjat!

A fizetési felszólításon található tájékoztatás szerint a befizetést igazolni kell ügyfélszolgálatunkon. Az igazolást eljuttathatja a részünkre faxon, postán, vagy személyesen.

 

Miért engem büntetnek meg, ha nem én használtam a gépkocsit?

Az objektív felelősség elve szerint a gépjármű üzembentartója csak akkor mentesül a felelősség alól, ha az autóját még a pótdíjazás előtt ellopták, a gépjárműlopást bejelentette, vagy az autó használója magánokiratban elismeri a szabálysértést.

 

Hogy tudom befizetni a pótdíjat?

A pótdíjat befizetheti a fizetési felszólítás mellett található csekken, rózsaszín csekken, banki átutalással a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-67032082-55000000 számlaszámon. Kérjük, tüntesse fel a bírságolás azonosítószámát (melyet megtalál a fizetési felszólításon) a rózsaszín csekk és a banki átutalás közlemény rovatában.

A befizetésről kapott igazolást el kell juttatnia ügyfélszolgálatunkra postai vagy elektronikus levélben (1241 Budapest, Pf. 200.; parkolas@budapestkozut.hu). Ügyfélszolgálati irodánkban személyen is kiegyenlítheti a pótdíjat. Címünk: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

 

Hogyan csökkenthető a büntetés?

A pótdíj mértékét a közúti közlekedésről szóló törvény határozza meg. A jogszabály szerint, ha 15 napon belül kiegyenlítjük a tartozást, akkor 41 órányi parkolási díj helyett csak 13 vagy 15 órányi díjat kell kifizetnünk pótdíjként, attól függően, hogy az adott zónában meddig tart a díjfizetési időszak.

 

Áfás számla

Hol kaphatok áfás számlát?

Az automatánál készpénzben kifizetett parkolási díjról ügyfélszolgálati munkatársaink állíthatnak ki számlát, amelyet személyesen vagy postán tud átvenni. Ehhez az eredeti parkolási jegyet, illetve a számlafizető nevét és címét el kell juttatnia ügyfélszolgálati irodánkra postai levélben (1241 Budapest, Pf. 200.) vagy személyesen. Kérjük, levelében ne felejtse el megadni a postázási címét, ha az áfás számlát postai levélben szeretné megkapni.

Regisztráció nélküli mobilparkolás díjáról a mobilszolgáltató adhat számlát, így ezzel kapcsolatban keresse a Telenor, a Telekom, vagy a Vodafone ügyfélszolgálatát.

A pótdíj nem tartozik az áfa hatálya alá, így a pótdíj összegéről egyszerű készpénzfizetési számlát állíthatunk ki.

Ügyfélszolgálat

Milyen ügyeket intézhetek el e-mailben, vagy postai levélben?

Szinte mindent el tud intézni anélkül, hogy személyesen kellene befáradnia parkolási ügyfélszolgálati irodánkba. Egyedül a tehergépjárművek rakodótárcsáját kell személyesen átvennie. Áfás számlával kapcsolatos igényét, egyéb észrevételeit jelezheti munkatársainknak a parkolas@budapestkozut.hu e-mail címen, illetve postafiók címünkön (1241 Budapest, Pf. 200.). Munkatársaink az észrevétel bejelentésétől számított 15 napon belül válaszolnak a bejelentésre, amennyiben minden információ a rendelkezésükre áll. Ha a megadott információkon kívül továbbiakra is szükség van, úgy munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.

 

Milyen címen, illetve telefonszámon érhetem el a BKK parkolási ügyfélszolgálatát?

Elektronikus levelét a parkolas@budapestkozut.hu címre, postai levelét az 1241 Budapest, Pf. 200. címre küldheti. Ügyfélszolgálatunk címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. (Rumbach Center). Munkatársaink a +36 1 235 3000-as, illetve a +36 1 3 255 255-ös számon várják hívását.