Út, híd, műtárgy igazgatóság

 


Az Út, híd, műtárgy igazgatóság feladatait a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben összefoglalt,
valamint egyéb külső megállapodásokban meghatározott, az igazgatóság irányításával megoldandó
kezelési, üzemeltetési, fenntartási munkák képezik.


Az igazgatósághoz az Útüzemeltetési, a Közútkezelői,  a Híd, műtárgy és az Útfelújítási osztály, valamint az Ügyfélszolgálat tartozik.

 

Kezelt közlekedési létesítmények:

1312 km közúthálózat

13 db közúti és gyalogos Duna és Duna-ág hidak

294 db közúti és gyalogos híd, felüljáró

78 db közúti és gyalogos aluljáró

700 db közterületi, parki lépcső és támfal

15 db magasságkorlátozó, illetve
védőkapu

25 km zajárnyékoló fal

 

Útüzemeltetési osztály

Az osztály tevékenységének bemutatását az alábbi linken találják:
http://www.budapestkozut.hu/utuzemeltetes

 

Közútkezelői osztály

Az osztály tevékenységének bemutatását az alábbi linken találják:
http://www.budapestkozut.hu/kozutkezeles

 

Útfelújítási osztály

Az Útfelújítási Osztály a Fővárosi Önkormányzattal kötött megvalósítási megállapodások alapján végzi a 2020-2024-es útfelújítási program előkészítésének és magvalósításának Megrendelő feladatait. Az osztály szakemberei végigvezetik egy-egy utca teljes felújítását a megtervezésétől kezdve, a közbeszerzési eljárásokon át a tényleges fizikai megvalósulásig, vagyis a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig. A Fővárosi Önkormányzat meghatalmazása alapján az útépítéseket érintő hatósági eljárásokban (építési engedélyezési eljárás, közmű engedélyezési eljárások, használatbavételi eljárás), mint Engedélyes járnak el.

Híd, műtárgy osztály

Az osztály tevékenységének bemutatását az alábbi linken találják:
http://www.budapestkozut.hu/hidmutargy

 

Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálat tevékenységének bemutatását az alábbi linken
találják:
http://www.budapestkozut.hu/ugyfelszolgalat