Út, híd, műtárgy Igazgatóság

 


Az Út, híd, műtárgy igazgatóság feladatait a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben összefoglalt,
valamint egyéb külső megállapodásokban meghatározott, az igazgatóság irányításával megoldandó
kezelési, üzemeltetési, fenntartási munkák képezik.


Az igazgatósághoz három osztály (Útüzemeltetési, Közútkezelői és Híd, műtárgy) és az Ügyfélszolgálat
tartozik.

 

Kezelt közlekedési létesítmények:

1312 km közúthálózat

305 db közúti és gyalogos híd, felüljáró

78 db közúti és gyalogos aluljáró

80 db lépcső és támfal

15 db magasságkorlátozó, illetve
védőkapu

25 km zajárnyékoló fal

 

Útüzemeltetési Osztály

Az osztály tevékenységének bemutatását az alábbi linken találják:
http://www.budapestkozut.hu/utuzemeltetes

 

Közútkezelői Osztály

Az osztály tevékenységének bemutatását az alábbi linken találják:
http://www.budapestkozut.hu/kozutkezeles

 

Útfelújítási osztály

Az Útfelújítási osztály az üzemeltetett útvonalak felújításának előkészítésében (tervezési diszpozíció összeállítása, a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, tervek felülvizsgálata, műszaki ellenőr, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás) és az útépítések műszaki ellenőrzésében vesz részt aktívan.

Továbbá útfelújítások, kiskorrekciók, tömegközlekedési létesítmények (tömegközlekedés előnyben részesítése) tervezéseit végzi a BKK megbízásából. Az egyszerű kiskorrekcióktól az út- és vasúthatósági engedélyes tervezésekig végzünk tervezési munkákat, melyeknél a mai elvárásoknak megfelelően komplexen vesszük figyelembe az összes közlekedésben résztvevőt (gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedési járművek, autók, tehergépjárművek).

Híd műtárgy Osztály

Az osztály tevékenységének bemutatását az alábbi linken találják:
http://www.budapestkozut.hu/hidmutargy

 

Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálat tevékenységének bemutatását az alábbi linken
találják:
http://www.budapestkozut.hu/ugyfelszolgalat