Kedvezményi hozzájárulások

Az áruszállítás megkönnyítése érdekében a rakodótárcsa lehetővé teszi, hogy a tehergépjárművek munkanapokon 10.00 és 17.00 óra között legfeljebb 20 perc időtartamban díjmentesen várakozzanak a közúti parkolóhelyeken, illetve várakozási övezetekben. A rakodótárcsát a gépjármű forgalmi engedélye alapján, kérelemre állítják ki ügyfélszolgálati munkatársaink, a bruttó 2000 forintos költségtérítési díj megfizetése után. A rakodótárcsa az etiketten olvasható forgalmi rendszámú járműre érvényes, ezért nem sokszorosítható. A várakozás megkezdésének időpontját jelezni kell a tárcsán, melyet úgy kell elhelyezni az első szélvédő mögött, hogy teljes egészében jól látható és olvasható legyen. A jelzést a jármű eltávozása nélkül tilos megváltoztatni.

Kérelmét és a forgalmi engedély másolatát leadhatja a parkolas@budapestkozut.hu címen, a +36 1 235 3000-es faxszámon, vagy személyesen a Budapest 1075, Rumbach Sebestyén u. 19-21. (Rumbach Center). címen található ügyfélszolgálatunkon. A rakodótárcsát személyesen veheti át, a költségtérítés megtérítése után.

 

A lakossági várakozási kedvezmények mértékét a kerületi önkormányzatok határozzák meg, így természetesen a hozzájárulás is az állandó lakhely szerinti kerületi önkormányzatnál, vagy az önkormányzat által megbízott társaságnál váltható ki. A kerületek lakásonként legfeljebb két darab lakossági várakozási hozzájárulást adhatnak ki. A második gépjárműre kiadott kedvezménynél a gépjármű környezetvédelmi besorolását is figyelembe kell venni.

A lakossági hozzájárulás az adott kerület tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyeken teszi lehetővé az időkorlát nélküli parkolást, de néhány, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közúti parkolóhelyen is érvényes.

A társaságunk által üzemeltetett területek közül az alábbi helyeken fogadhatjuk el a lakossági várakozási hozzájárulásokat:

  • VII. kerület Rottenbiller utca és felüljáró alatti terület.

 

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás

A hozzájárulást a székhely, telephely, illetve fiókhely szerinti kerületi önkormányzat, vagy az általa megbízott társaság adhatja ki olyan gépjárműre, amelynek üzembentartója a gazdálkodó. A kedvezmény mértékét a kerületi önkormányzat állapítja meg. A kedvezményeket gazdálkodói parkolókártyával, illetve mobiltelefonos díjfizetés esetén lehet igénybe venni.

A fővárosi önkormányzati tulajdonú várakozóhelyeken az V. kerületben az id. Antall József rakpart, valamint a Jane Haining rakpart parkolóhelyein érvényesíthető a kedvezmény. Ezeket a területeket nem társaságunk üzemelteti.

Egészségügyi várakozási hozzájárulás

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás legfeljebb 2 óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít az adott kerületben található közúti várakozóhelyeken. A várakozás megkezdésének időpontját tárcsán kell jelezni, melyet az első szélvédő mögött kívülről teljes egészében jól látható módon kell elhelyezni. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül tilos megváltoztatni. A hozzájárulást kérelemre adhatja ki a kerületi önkormányzat a területi kötelezettséget vállaló háziorvosoknak és gyermekorvosoknak, illetve ezek asszisztenseinek, a védőnőknek, valamint szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személyeknek.

Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás

A BRFK, az ORFK, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a VPOP Közép-magyarországi Regionális Parancsnoksága, valamint a Fővárosi Közterület-felügyelet megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt gépkocsijára kérelmezhető a Fővárosi Önkormányzatnál. A hozzájárulás korlátlan idejű, díjfizetés nélküli várakozásra jogosít a várakozási és a védett övezetekben. A Fővárosi Önkormányzaton kívül a kerületi önkormányzatok is kiadhatnak városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást, amely a kerületi közterület-felügyeleteket jogosítja fel díjfizetés nélküli és korlátlan idejű várakozásra a működési területükön belül.

Mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolvány

Az igazolvány díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít a kerületi, valamint fővárosi önkormányzati tulajdonú várakozóhelyeken. Az eredeti igazolványt a gépjármű első szélvédője mögött kell elhelyezni úgy, hogy ellenőrizhető legyen az érvényesség és a jogosultság.

A visszaélések miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság fokozottan ellenőrzi a mozgáskorlátozottak részére kiállított engedélyeket. A mozgáskorlátozottak részére kiállított igazolvány jogosulatlan használata bűncselekmény.

Díjfizetés nélkül várakozhat továbbá:

  • Betegszállító jármű legfeljebb 1 óra időtartamban.
  • A megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű.
  • Tehergépjármű rakodótárcsával 10 és 17 óra között legfeljebb 20 percig. A tárcsát az első szélvédő mögött, kívülről teljes egészében jól láthatóan kell elhelyezni. A tárcsán jelezni kell a várakozás megkezdésének időpontját. A jelzést tilos megváltoztatni a jármű eltávozása nélkül.
  • Szmogriadó riasztási fokozatában az a gépjármű, amelynek közlekedése az adott napon tiltott.