Mérnök igazgatóság

A Mérnök igazgatóság komoly mérnöki feladatot jelentő, bonyolult struktúrájú, jellemzően a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. beruházásában megvalósuló, jórészt uniós finanszírozású építési projektek műszaki ellenőrzésére és lebonyolítására alakult. Sok esetben részt vesz e beruházások előkészítésében, műszaki szakértésében is.

Az Igazgatóság 50 fős személyi állományát a közlekedési beruházásokhoz kötődő valamennyi szakterületre kiterjedő kamarai jogosultsággal és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőrök (35 fő) alkotják, akiknek munkáját jogászok, szerződés- és árszakértők, pénzügyi munkatársak, valamint műszaki asszisztensek segítik.

Az igazgatóság feladatainak ellátásához rendelkezésre álló kamarai műszaki ellenőri jogosultságok:

A fentieken túl számos kolléga tervezői, szakértői és felelős műszaki vezetői jogosultsággal, valamint FIDIC tanúsítvánnyal is rendelkezik.

 

Jelenlegi projektjeink:

 • M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnök feladatok:

A BKV Zrt. megbízásából az Igazgatóság munkatársai látják el a kivitelezés teljes műszaki ellenőrzését, a tervek felülvizsgálatát, a Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek, valamint, a Technológiai Utasítások jóváhagyását, és a karbantartási kézikönyvek felülvizsgálatát, a minőségbiztosítási feladatokat, a projekt dokumentálását, koordinálják a tartalékkeret felhasználását, az előrehaladás, és a kivitelezői projektadminisztráció ellenőrzését,

A munka 2016. október 7-én kezdődött, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósításával.

A 2017-ben az északi szakaszhoz tartozó 6 db állomás (Co5/C) felújítására, továbbá a vonali és hírközlési (Co234) kivitelezési munkák is megkezdődtek a Lehel tér – Újpest Központ közötti északi szakaszon. Közel másfél év alatt ezen a szakaszon elkészültek a felújítási munkák. 2019. március 30-án megindulhatott az utasforgalom.

 

Az északi szakasz felújítását követően 2019. április 6-án megkezdődtek a Nagyvárad tér – Kőbánya-Kispest állomások közötti déli szakasz felújítási munkái, melyeknek tervezetten 2020 III. negyedévig kell befejeződniük.

Az M3 metróvonal rekonstrukciós munkáinak befejezése – a Nagyvárad tér és Lehel tér közötti középső szakasz felújításával - 2022. év végére várható.

A fenti vállalkozói szerződések mellett az M3 metróvonalon az EDR hálózat országos lefedettsége is bővül, mely kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése és a hozzá kapcsolódó mérnöki tevékenység is az Igazgatóság feladata.

A kivitelezők tevékenységét és az elkészült létesítményeket Független Tanúsító vizsgálja és tanúsítja, mely feladatokat szintén az Igazgatóság munkatársai koordinálják.

 • Széchenyi lánchíd és hozzá kapcsolódóan a Várhegy alagút, a Clark Ádám tér, és a Lánchíd pesti hídfője mögött található közúti-villamos aluljáró felújítások előkészítése. A Fővárossal megkötött Megvalósítási Megállapodás alapján a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. igazgatóságunkat bízta meg a 4 alprojektre bontott projekttel kapcsolatos lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásával, amely feladatokat mind az előkészítés, mind a megvalósítás időszakában.

 

 • Fővárosi útfelújítási beruházások lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatai a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) megbízásából
 • IV. kerület Berlini utca (Tél utca – Kámfor utca közötti) felújításának kivitelezési munkái.
 • III. ker. Békásmegyer HÉV melletti P+R parkoló bővítése és felújítása,
 • II. ker. Akadémia Park melletti P+R parkoló átépítése és bővítése

 

Korábbi projektjeink:

 • A 4. sz. metróvonal I. szakasz építési munkáinak FIDIC Mérnöki tevékenysége: A Kelenföld állomás és Keleti pályaudvar között megépült metró vonalon 2014. március 28.-án megkezdődött az utasforgalmi próbaüzem, majd az illetékes közlekedési hatóság (NKH) 2015. december 30-án kiadta a végleges használatbavételi engedélyt.

Megvalósultak a metróvonalhoz kapcsolódó beruházások, így az M1M7 autópálya bevezető szakaszán a Budaörsi úti csomópont, P+R parkoló létesítése Kelenföldön Somogyi utca folytatásában, valamint a Gyergyótölgyes utcában, Őrmezőn a Kelenföldi MÁV vasútállomás megszüntetett 8 vágányának helyén és a Péterhegyi úton. Elkészült Őrmezőn az ideiglenes buszvégállomás és a XI. kerület Fehérvári úti üzemi célú villamos félreálló hely.

Az Igazgatóság 2015. évben az M4 metróvonal 10 állomás építésével, majd 2017. évben az M1M7 autópályák bevezető szakaszán létesült külön szintű forgalmi csomópont építésével kapcsolatos tevékenységéért már két alkalommal Építőipari nívódíjban részesült.

 • A Budapesti 3. sz. metróvonal felújításának előkészítése: A BKK Zrt. megbízásából szakértői közreműködés a tervezési munkák megvalósításában. Ezt követően a BKV Zrt. megbízásában műszaki előkészítői és műszaki tanácsadói feladatok.
 • M3 metróvonalon síncsere műszaki ellenőrzése: a BKV Zrt. beruházásában 2014. június-2015. augusztus között összesen 42.000 fm hosszon.
 • M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljáró műtárgyak felújítása és felszíni csomópontok akadálymentesítése: 2017. évben szakértőként a projekt kapcsán az elkészült bírálati kiviteli terveket felülvizsgálata.
 • Deák téri aluljáróban található ügyfélcentrum kivitelezésével összefüggő beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatai.
 • 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósult, a pesti alsó rakpart északi irányban történő rendezésére, és gyalogos és kerékpáros út kialakítására irányult projekt keretében a FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 • A budapesti útfelújítások és kötöttpályás közlekedési fejlesztések során műszaki ellenőrzést, mérnöki és egyéb szakértői műszaki tevékenységeket, feladatok a BKK Zrt. megbízásából.
 • A BKV Száva utcai kocsiszín hátsó udvari vágánylíra átépítésével összefüggő műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 • Fővárosi útfelújítási beruházások lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatai a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) megbízásából
 • Örs vezér téri P+R parkoló átépítése,
 • XIV. ker. Nagy Lajos király úti villamos vasúti útátjárók rendezése,
 • XI. ker. Petőfi híd budai lehajtók és a Műegyetem rakpart felújítása,
 • III. ker. Pünkösdfürdő u.-Ország u.-Szentendrei úti csomópont átépítése,
 • XVI. ker. Csömöri út egy szakaszának a felújítása,
 • XI. ker. Fehérvári út Hamzsabégi út – Lecke utca és Csurgói út – Kondorosi út közötti szakaszának felújítása,
 • XI-XXII. ker. Balatoni úti körforgalmú csomópontok kiépítése
 • IX. Ferde u.-Határ út kapcsolódó csomópont teljes környezetének kivitelezése

Fotók forrása: BKV Zrt., Budapest Közút Zrt., Főmterv Zrt.