Metró mérnök igazgatóság

A Metró mérnök igazgatóság 2013. január 1-én alakult meg az M4 metróvonal Kelenföld vasútállomás-Keleti pályaudvar közötti szakaszának és az ahhoz kapcsolódó felszíni létesítmények megépítésével összefüggő FIDIC Mérnök-i, és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Az M4 metróvonal átadását követően az Igazgatóság tevékenységi köre kibővült, és szakértőként, lebonyolítóként és/vagy műszaki ellenőrként - jellemzően a Fővárosi Önkormányzat, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a BKV Zrt. megbízásából - részt vett, és a jelenleg is hatályos szerződései keretében részt vesz számos fővárosi beruházás előkészítésében, majd megvalósításában.

Az Igazgatóság személyi állományát a metró-, valamint az egyéb közlekedési beruházásokhoz kötődő, valamennyi szakterületre – úgymint magasépítés, közlekedésépítés, elektromos, gépész, gyengeáramú rendszerek – kiterjedő, kamarai jogosultsággal és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőrök alkotják, akiknek munkáját saját állományú jogászok, szerződés- és árszakértők, pénzügyi munkatársak, valamint műszaki asszisztensek segítik.

Az Igazgatóság napi munkáját a megalakulása óta meghatározóan az M4 metróvonal építésével, majd az M3 metróvonal rekonstrukciójával összefüggő feladatok képezik. Az említett metró vonalakhoz kapcsolódóan az Igazgatóság az alábbi feladatokat látta el, illetve látja el napjainkban is:

 • A 4. sz. metróvonal I. szakasz építési munkái az Igazgatóság FIDIC Mérnöki közreműködésével teljes körűen megvalósultak. A Kelenföld állomás és Keleti pályaudvar között megépült metró vonalon 2014. március 28.-án megkezdődött az utasforgalmi próbaüzem, majd az illetékes közlekedési hatóság (NKH) 2015. december 30-án kiadta a végleges használatbavételi engedélyt.
  Megvalósultak a metróvonalhoz kapcsolódó beruházások, így az M1M7 autópálya bevezető szakaszán a Budaörsi úti csomópont, P+R parkoló létesítése Kelenföldön Somogyi utca folytatásában, valamint a Gyergyótölgyes utcában, Őrmezőn a Kelenföldi MÁV vasútállomás megszüntetett 8 vágányának helyén és a Péterhegyi úton. Elkészült Őrmezőn az ideiglenes buszvégállomás és a XI. kerület Fehérvári úti üzemi célú villamos félreálló hely.
  A megvalósult létesítmények átadását követően az Igazgatóság aktívan közreműködött a projektek aktiválásában és jelenleg is végzi Hibabejelentési (jótállási) Időszakban lévő szerződésekkel kapcsolatos garanciális ügyek kezelését, valamint a még nyitott változtatások, követelések rendezését, lezárását.
 • 2014. évben megkezdődött a 3. sz. metróvonal felújításának előkészítése, amelynek keretében az Igazgatóság a BKK Zrt. megbízásából szakértőként működött közre a tervezési munkák megvalósításában. Ennek keretében az Igazgatóság munkatársai részt vettek a tervezés közbeni, heti rendszerességgel megtartott kooperációkon, esetenként több körben véleményezték a tervezők által készített különböző műszaki/pénzügyi/ütemezési koncepciókat/terveket, szakértői javaslatot tettek a szükséges közbeszerzési eljárások kiválasztására, illetve lefolytatására vonatkozóan, véleményezték az M3 projekt felújításáról szóló törvényjavaslatot és rendszeresen részt vettek a felújítással kapcsolatos tervezési és egyéb, vezetői szintű egyeztetéseken.
 • A BKV Zrt. beruházásában 2014. június-2015. augusztus között az M3 metróvonalon összesen 42.000 fm hosszon síncserét hajtottak végre, amely beruházás keretében a műszaki ellenőri feladatokat az Igazgatóság munkatársai látták el.
 • A Fővárosi Közgyűlés a 1632/2015.(XII.2.) számú határozatában foglaltan előzetes kötelezettséget vállalt az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok" megnevezésű feladatra, 2016. évi BKV Zrt. által történő megvalósítással a Fővárosi Önkormányzat beruházási célú támogatásával. Ezt követően a BKV Zrt. által az M3 metróvonal rekonstrukciós munkáinak irányítására megalakított Metró Felújítási Projekt Igazgatóság a Metró mérnök igazgatóságot kérte fel a közgyűlési határozatba foglalt műszaki előkészítői és műszaki tanácsadói feladatok ellátására.
 • A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között fennálló keretszerződés alapján, egyedi megbízás keretében az Igazgatóság munkatársai 2017. évben szakértőként felülvizsgálták az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljáró műtárgyak felújítása és felszíni csomópontok akadálymentesítése tárgyú projekt kapcsán az elkészült bírálati kiviteli terveket.
 • A BKV Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között létrejött szerződések alapján az Igazgatóság munkatársai látják el az M3 metróvonal rekonstrukciója megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb Mérnök feladatokat.
  Az egyéb Mérnöki feladatok kiterjednek:
 • a vállalkozói dokumentumok, az alvállalkozók, az oktatások és a betanítások, a biztosítékok, a tartalékkeret felhasználás, az előrehaladás, és a kivitelezői projektadminisztráció ellenőrzését,
 • a tervek felülvizsgálatát, a Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek, valamint, a Technológiai Utasítások jóváhagyását, és a karbantartási kézikönyvek felülvizsgálatát,
 • a költségvetések egyeztetését,
 • a biztosítékok nyilvántartását,
 • a minőségbiztosítási feladatokat,
 • az engedélyek beszerzését,
 • a kivitelezési szerződések felmondással történő megszűnése esetén ellátandó mérnöki feladatok,
 • a Támogatási Szerződés teljesítésével kapcsolatosan ellátandó feladatok,
 • emlékeztetők, jegyzőkönyvek készítését.

A munka 2016. október 7-én kezdődött, amikor is hatályba lépett az első kivitelezői szerződés a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítására.
A 2017-ben a kivitelezők kiválasztására irányuló, ismételten lefolytatott közbeszerzési eljárások közül az északi szakaszhoz tartozó 6 db állomás (Co5/C) felújítására, továbbá a vonali és hírközlési munkákra vonatkozó (Co234) beszerzések eredményesen zárultak és a kivitelezési vállalkozási szerződések a nyertes vállalkozókkal 2017. szeptember 04-én aláírásra kerültek. 2017. november 6-án megkezdődtek az M3 metróvonal rekonstrukciójának kivitelezési munkái a Lehel tér – Újpest Központ közötti északi szakaszon. Közel másfél év alatt ezen a szakaszon elkészültek a felújítási munkák. 2019. március 30-án megindulhatott az utasforgalom. A jelenlegi korlátozott szintű forgalommal párhuzamosan a használatbavételi engedély megszerzése a BKV Zrt. részéről folyamatban van, melynek során a Metró mérnök igazgatóság, mint műszaki ellenőr aktívan közreműködik a Független Tanúsítóval együttműködve.
A déli szakasz kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás a vállalkozó szerződés aláírásával zárult 2019.02.15-én. Az északi szakasz felújítását követően 2019. április 6-án megkezdődtek a Nagyvárad tér – Kőbánya-Kispest állomások közötti déli szakasz felújítási munkái, melyeknek tervezetten 2020 III. negyedévig kell befejeződniük.
Az M3 metróvonal rekonstrukciós munkáinak befejezése – a Nagyvárad tér és Lehel tér közötti középső szakasz felújításával - 2022. év végére várható, addig az ehhez kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok ellátása köti le az Igazgatóság erőforrásainak túlnyomó hányadát.

A fenti vállalkozói szerződések mellett az M3 metróvonalon  az EDR hálózat országos lefedettsége is bővül, melynek tervezési munkáit az Igazgatóság szakemberei ellenőrizték, majd a 2018. 03.23-i kivitelezői szerződéskötés után a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése és a hozzá kapcsolódó mérnöki tevékenység is az Igazgatóság feladata.

A kivitelezők tevékenységét és az elkészült létesítményeket Független Tanúsító vizsgálja és tanúsítja, mely feladatokat szintén az Igazgatóság munkatársai koordinálják.
 

Az Igazgatóság szervezete az egyes szakágakat tekintve komplex és igen nagy szakmai tudással, valamint nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakból áll. Ezt kihasználandó, a fenti metróberuházásokon felül a Fővárosi Önkormányzat, a BKK Budapesti Közlekedési Központ, valamint a BKV Zrt. az alábbi projektek előkészítésében és/vagy megvalósításában jelentkező, jellemzően FIDIC Mérnök-i, szakértői, valamint lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokkal bízta meg az Igazgatóságot:

 • A BKK Zrt. megbízása alapján a BKK Közút, és azon belül az Igazgatóság látta el a Deák téri aluljáróban található ügyfélcentrum kivitelezésével összefüggő beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat. Az ügyfélcentrum helyszíni munkái a 2014. június 24-i munkaterület átadási eljárást követően a 2014. 08.25-én megtartott, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárultak le.
 • A Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján az Igazgatóság látta el a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósult, a pesti alsó rakpart északi irányban történő rendezésére, és gyalogos és kerékpáros út kialakítására irányult projekt keretében a FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokat. A projekt Dráva utca-Árpád híd, valamint Parlament-Dráva utca közötti szakaszai 2017. évben elkészültek, a Margit híd és Parlament közötti, harmadik szakasz átépítése a későbbiekben várható. Az igazgatósági feladatok a projekt aktiválásában történő közreműködésre is kiterjedtek, továbbá szerződéses feladat még a Hibabejelentési Időszak alatti garanciális ügyek kezelése is.
 • A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) 2017. évben egyedi szerződések keretében több fővárosi útfelújítási beruházás keretében a Budapest Közút Zrt.-t bízta meg a lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásával, amely feladatokat az Igazgatóság munkatársai láttak el.
  Ezek:
 • Örs vezér téri P+R parkoló átépítése,
 • XIV. ker. Nagy Lajos király úti villamos vasúti útátjárók rendezése,
 • XI. ker. Petőfi híd budai lehajtók és a Műegyetem rakpart felújítása,
 • III. ker. Pünkösdfürdő u.-Ország u.-Szentendrei úti csomópont átépítése,
 • XVI. ker. Csömöri út egy szakaszának a felújítása,
 • XI. ker. Fehérvári út Hamzsabégi út – Lecke utca és Csurgói út – Kondorosi út közötti szakaszának felújítása,
 • XI-XXII. ker. Balatoni úti körforgalmú csomópontok kiépítése
 • III. ker. Békásmegyer HÉV melletti P+R parkoló bővítése és felújítása,
 • II. ker. Akadémia Park melletti P+R parkoló átépítése és bővítése  
 • A  Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) és a Budapest Közút Metró mérnök igazgatósága elkötelezett a budapesti útfelújítások és kötöttpályás közlekedési fejlesztések közös lebonyolításában. Ennek megvalósítására több évre szóló keretszerződést is kötöttek, melynek keretében az Igazgatóság műszaki ellenőrzést, mérnöki és egyéb szakértői műszaki tevékenységeket, feladatokat is elláthat.
 • A BKV Zrt. és a Budapest Közút között létrejött megbízás alapján az Igazgatóság munkatársai végezték a BKV Száva utcai kocsiszín hátsó udvari vágánylíra átépítésével összefüggő műszaki ellenőri feladatokat.
 • A Fővárossal megkötött Megvalósítási Megállapodás alapján a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) megkezdte a Széchenyi lánchíd és hozzá kapcsolódóan a Várhegy alagút, a Clark Ádám tér, és a Lánchíd pesti hídfője mögött található közúti-villamos aluljáró felújítások előkészítését. A BKK Zrt. a Budapest Közút Zrt-t bízta meg a 4 alprojektre bontott projekttel kapcsolatos lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokellátásával, amely feladatokat mind az előkészítés, mind a megvalósítás időszakában az Igazgatóság munkatársai látnak el. A megbízás értelmében az Igazgatóság az előkészítés időszakában az engedélyezési/kiviteli tervek és a vállalkozói tenderdokumentációk felülvizsgálatában, valamint a vállalkozói közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatásában közreműködik, valamint feladata az ún. Mérnökár megadása. A kivitelező kiválasztására új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, mely lezárását követően kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, amikor is az Igazgatóságnak egyrészt el kell látnia az alprojektek teljes körű műszaki ellenőrzését, valamint az építtető felé a szerződésben megadott ügyekben/témakörökben szakértői/lebonyolítói szolgáltatást kell nyújtania.

Az Igazgatóság 2015. évben az M4 metróvonal 10 állomás építésével, majd 2017. évben az M1M7 autópályák bevezető szakaszán létesült külön szintű forgalmi csomópont építésével kapcsolatos tevékenységéért már két alkalommal Építőipari nívódíjban részesült.