Mobilparkolás

Bevezetés

A 2011. évi CC. törvény értelmében a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatás mobilfizetési úton történő értékesítése 2014. július 01. napjától kezdődő hatállyal kizárólag a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül értékesíthető. A nemzeti mobil fizetési rendszer működtetésére a Kormány vonatkozó rendeletével a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-t jelölte ki.

Így 2014. július 1-jétől a Budapest Közlekedési Központ által kezelt fővárosi parkolóhelyek használatáért csak a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-n keresztül lehet mobiltelefonnal fizetni.
Az eddig használt mobilparkolási számok megváltoznak, azokon keresztül sem SMS-sel, sem telefonhívással nem lehet a díjat kifizetni.

Mobiltelefon segítségével percalapú díjfizetéssel is kiegyenlítheti a parkolás ellenértékét. A társaságunk által üzemeltetett területeken előzetes regisztráció nélkül, illetve előzetes regisztrációval fizethet mobiljával. Parkolóhelyeinken a regisztráció nélküli és, a regisztrációval történő mobilparkolási rendszert a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. üzemelteti. A díjfizetés a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közreműködésével mobilszolgáltatójának (Telenor, Telekom, Vodafone) rendszerén keresztül történik.

A szolgáltatás elindítása és leállítása

A parkolás elindítási kérelem beérkezése után a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer (a továbbiakban NMFR) megvizsgálja a kérelmet (vásárlási keret rendelkezésre állása, gépjármű és zóna adatok értelmezése), majd a szolgáltatás indításáról (sikertelen indítás esetén annak okáról) visszaigazolást küld hangbemondással válasz SMS útján vagy egyéb meghatározott módon.

A parkolás leállítása az alábbiak esetében történik:

  • az Ügyfél vagy Igénybe vevő által történt parkolás leállítás kezdeményezésekor
  • az előre meghatározott parkolási idő leteltekor
  • az adott területre érvényes időkorlátozás elérésekor
  • a napi üzemidő végén
  • az Ügyfél vagy Igénybe vevő által a tranzakcióra felhasználható összeg elérésekor

A leállítás a fenti esetek közül a legkorábbi bekövetkezésekor történik meg.

Parkolási idő megállapítása

Az NMFR a leállított szolgáltatás esetén az indítás és leállítás időpontja között eltelt időtartamot kiszámítja, mely alapján a különféle díjakat (parkolási díj, továbbértékesítési díj, tranzakciós díj) számítani lehet.

Határozott időre indított parkolási kérés esetén az Ügyfél vagy Igénybe vevő határozza meg a várakozás időtartamát.

Tarifa kiválasztása, fizetendő díj kiszámítása, zónasajátosságok figyelembe vétele

Az NMFR parkolási zónánként nyilvántartja az alkalmazandó díjtételeket (tarifát) és az ahhoz tartozó kiegészítő információkat (pl. üzemidő, időkorlátozás). A szolgáltatás indításakor megadott zóna (az ahhoz tartozó díjak) illetve a várakozási időtartam alapján a rendszer kiszámítja a várakozási díj, a továbbértékesítési díj, valamint a kényelmi díj összegét.

A tarifakiszámítás alapja, hogy bármely alap paraméter eltérése esetén külön zóna adatokat kell kezelni.

Ügyfél-azonosítás

Az NMFR az ügyfelet az Ügyfél által a tranzakcióhoz használt csatornától függően telefonszám, Ügyfél-azonosító, IMEI szám, MAC address, vagy egyéb megfelelő módon azonosítja.

Az NMFR a viszonteladón keresztül tranzakciót indító Igénybe vevőt a viszonteladó által megadott ügyfél-azonosítóval azonosítja.
Az azonosítás része továbbá az Ügyfél illetve az Igénybe vevő által megadott jármű rendszámának, kategóriájának és felségjelének egyértelmű azonosítása.

Az SMS áráról, illetve a hívások díjairól, valamint további részletekről a Telenor (1220), a Telekom (1430) és a Vodafone (1270) ügyfélszolgálatán, illetve awww.nemzetimobilfizetes.hu/ oldalakon tájékozódhat.