Ügyfélszolgálat

A személyes ügyfélszolgálati irodánkban az ügyintézők a kezelt létesítmények hibája miatt bekövetkezett károk rendezésében, illetve a kezelői nyilatkozat kérelmek ügyintézésében állnak rendelkezésükre.

 • KÁRRENDEZÉS

ÚTHIBA OKOZTA GÉPJÁRMŰ KÁROK BEJELENTÉSE

Képtalálat a következőre: „defekt kép” A Budapest Közút kijavítja az üzemeltetésében lévő úthálózat hibáit, de amennyiben az úthibák kárt okoztak, Társaságunk ezen károkat megtéríti. Ennek menetéről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Kárigényt a Budapest Közút Zrt. kezelésében lévő úthálózaton úthibából keletkezett, káreseménnyel kapcsolatban áll módunkban befogadni. Itt tudja ellenőrizni, hogy az érintett útszakasz hozzánk tartozik-e. Az 1988. évi I. törvény alapján „A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni." Társaságunk a vonatkozó jogszabályi környezet figyelembevételével mindent megtesz a kárrendezési ügyek minél gyorsabb elrendezése érdekében.

Társaságunkhoz lehetőleg pár napon belül, személyesen várjuk a bejelentéseket, hogy a káresemény körülményei, illetve a sérülések még beazonosíthatóak legyenek. Bejelentését akár elektronikus úton is megteheti a „Kátyúkár bejelentő lap.doc" dokumentum kitöltésével, melyet a karrendezes@budapestkozut.hu e-mail címre kérünk elküldeni.

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége:

Képtalálat a következőre: „nyitva” Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől – Csütörtökig:         8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken                                    8.00 – 12.00 – óráig

Képtalálat a következőre: „telefon kép” Telefon: (csak kárügyekben): + 36 1 776 6107

E-mail: karrendezes@budapestkozut.hu

 

A bejelentéshez szükséges okmányok:

 • Képtalálat a következőre: „okmányok” a kárt, eseményt bejelentő személyi igazolványa
 • a gépjárművet vezető személy vezetői engedélye (jogosítványa)
 • a gépjármű forgalmi engedélye
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása
 • ha nem a tulajdonos a bejelentő, akkor meghatalmazás a tulajdonostól (2 tanúval igazolva)

 

A bejelentésnél közölni kell:

 • az esemény idejét, pontos helyét (kerület, út, tér, házszám stb.)
 • milyen körülmények között történt a baleset
 • a sérülés, kár becsült mértékét.

A bejelentéshez mellékelni lehet továbbá:

 • a káreseményt, illetve annak bekövetkezését helyszínen észlelő tanuk adatait (név, lakcím, telefonszám)
 • hatósági (rendőrségi) intézkedést lezáró hivatalos feljegyzést,
 • fényképfelvételt a káresemény helyszínéről.

Kérjük, a káreseménynél sérült alkatrészek megőrzését a kárrendezés végleges befejezéséig!

Kárfelmérés:

Képtalálat a következőre: „kárszakértő kép” Kárfelmérést csak a Társaságunk illetékességi (felelősségi) körébe tartozó esetekben tudunk biztosítani. A felelősségi körünkbe nem tartozó bejelentéseket a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 32. § (4) alapján továbbítjuk az illetékes társaság felé.

A kárigények esetén a bejelentést követő 8 napon belül, független kárszakértő felveszi a kapcsolatot a kárigényben rögzített károsulttal a kárfelvétel elvégzése érdekében. A kárfelvétel helyszínét a károsult határozhatja meg, kárszakértő az egyeztetett időpontban a megbeszélt helyen elvégzi a kárfelmérést. Pótszemle esetén a kárszakértőt ügyfél értesíti annak szükségességéről, helyéről és időpontjáról.

Kárszakértői vélemény (Kárfelvételi jegyzőkönyv) hiányában a kárigényt elbírálni és kártérítést teljesíteni nem áll módunkban!

Képtalálat a következőre: „számla kép” A kár rendezésének módja

A kárfelvételt követően károsult gépjárművét megjavíttatja. Társaságunk felelősségi nyilatkozatának kézhezvételét követően károsult a javítási számlát eljuttatja az Ügyfélszolgálati Irodához.

Javítási számla hiányában kártérítést teljesíteni nem áll módunkban! (Számlás kárrendezés)*

A javítási számla kézhezvételét követően kárszakértő elkészíti a kárérték meghatározást. A kártérítés mértékéről tájékoztatjuk a károsultat, és megegyezés esetén gondoskodunk a kárérték átutalásáról, vagy postázásáról.

*Számlás kárrendezés: a kárt a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük. Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizhetjük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is ellenőrizhetjük.

Avultatás: a gépjárművek értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti – százalékban kifejezett – csökkenése. Ha pl. egy gépjármű – a kár időpontjában - 70%-os műszaki állapotú, a károsult az újkori érték 70%-ára tarthat igényt. A fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie (Káronszerzés tilalma!).

Káronszerzés tilalma: a károsultat a károkozó köteles olyan helyzetbe hozni, mintha a károkozás meg sem történt volna. A károsult nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha egy 70%-os műszaki állapotú gépkocsi kára esetén a károsult egy új (100%-os) autó értékét kapná, előnyösebb helyzetbe kerülne, mint a károkozás előtt. A káronszerzés tilos, jogszabályba ütközik. A 30%-os különbözetet a károsultnak kell viselnie.

 

EGYÉB KÖZÚTI LÉTESÍTMÉNY HIBÁJA OKOZTA KÁROK

Budapest Közút Zrt. kezelésében levő közlekedési létesítmények (út, úttartozék, korlát, árok, padka, járda, híd, felüljáró, aluljáró, lépcső, KRESZ tábla, forgalomirányító lámpa, út menti növényzet, stb...) hibáiból keletkezett káreseményeket személyesen ügyfélszolgálatunkon, írásban, vagy elektronikus úton - az itt letölthető „FK Kárigény bejelentő lap.doc" dokumentum kitöltésével, a karrendezes@budapestkozut.hu e-mail címre történő elküldéssel tudja a károsult bejelenteni.

Az ilyen jellegű károk rendezése elismerő jognyilatkozat kiadását követően Biztosító Társaságon keresztül történik. A kártérítés mértékét a kárrendezésbe bevont Biztosító Társaság határozza meg.

 

 • KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSOK

 

 

 A közútkezelési feladatokat a Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatósága, a forgalomtechnikai kezelői feladatokat a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai igazgatósága látja el. Taxiállomás üzemeltetési közszolgáltatási tevékenységeket, illetve a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatásokat a Budapest Közút Zrt. Közlekedési igazgatóság feladatkörébe tartozik.

Minden forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulás kérelmet a Budapest Közút Zrt. székhelyén, a központi ügyfélszolgálati irodában kell benyújtani személyesen vagy postán a 1518 Budapest Pf. 86. címre elküldeni.

 

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége:

Képtalálat a következőre: „nyitva” Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől – Csütörtökig:         8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken                                8.00 – 12.00 – óráig

Telefon: (csak kezelői nyilatkozatokkal kapcsolatban): + 36 1 776 61 03

E-mail:ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu