Lakosságot segítő tervezési anyagok

I. Tervezés

Ha az ingatlan tulajdonosa nem rendelkezik az ingatlan közútról történő megközelítést biztosító  gépkocsi behajtóval -  és szeretne létesíteni-, akkor először útcsatlakozási tervet kell készíttetnie a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu /nevjegyzek/) névjegyzékében szereplő, tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel. A beadandó dokumentáció tartalmát a tervezőnek előzetesen szükséges egyeztetni a hozzájárulást kiadó útkezelővel, útüzemeltetővel.

II. Engedélyeztetés

Az elkészült és  előzetesen leegyeztetett tervekre útüzemeltetői, forgalomtechnikai kezelői  és közútkezelői hozzájárulást kell kérni, melyeket az alábbiak szerint lehet beszerezni:

A forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, - ami az építés közbeni, ideiglenes forgalomterelés kiépítésére vonatkozik -  valamennyi esetben meg kell kérni az elkészült forgalomkorlátozási tervekre. Ezt a  Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) Közúti Közlekedési Divízió adja ki. A terveket az Ügyfélszolgálati irodán kell leadni a kérelemmel együtt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 17-19.)

Közösségi közlekedés által igénybe vett önkormányzati utakon, valamint a Fővárosi tulajdonú utakon útüzemeltetői hozzájárulás beszerzése is szükséges, melyet a BKK Közút Zrt. ad ki. Az erre irányuló kérelmet és a  terveket a az Ügyfélszolgálati irodán kell leadni. (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.)

A közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint lehet beszerezni:

1. Önkormányzati tulajdonú utakon, ahol nem jár közösségi közlekedési eszköz, ott a közútkezelői hozzájárulás kiadásában  az Illetékes kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatala jár el. A beadandó tervek példányszámáról és az engedélyezés menetéről ott tudnak pontos információval szolgálni.

2. Fővárosi tulajdonú utakon a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)Közúti Közlekedési Divíziója (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 17-19.)  adja ki.

3. Önkormányzati tulajdonú utakon, ahol jár közösségi közlekedési eszköz,otta közútkezelői hozzájárulás kiadásában  a az Illetékes kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a  BKK Közúti Közlekedési Divíziója együttesen jár el.

A 2. és 3. esetben a közútkezelői hozzájárulásra vonatkozó  kérelmet és a  legalább 6 példány tervdokumentációt a  Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálatához (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 17-19.) kell beadni.

A kérelmező  a beadást követő 15 napon belül kapja meg a hozzájárulást, melynek melléklete 1 példány jóváhagyott  tervdokumentáció.

III. Kivitelezés

A kivitelezés megkezdése előtt Munkakezdési hozzájárulást kell kérni a kivitelezőnek az illetékes  Közútkezelőtől. (A II.,1.,2.,3.  pont szerinti illetékesség figyelembe vételével)

A kivitelezéssorán a hozzájárulásban szereplő feltételek teljesítését  a közútkezelő ellenőrzi.

A hozzájárulásban foglaltaktól eltérő kivitelezés esetén az útkezelő hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezi a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén.