Budapest Közút
Út-, híd-, műtárgyfenntartási Igazgatóság

Az igazgatósághoz három osztály és a Kárrendezési és ügyfélszolgálati csoport tartozik. A tevékenységünk a BKK mint eljáró közútkezelő kezelésében lévő utak, hidak, műtárgyak üzemeltetési és fenntartási feladataira terjed ki.

Útüzemeltetési Osztály tevékenysége

·         Útellenőri Szolgálat műkötetése

·         Úton folyó munkák ellenőrzése

·         Úthibák javítása

E-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Útellenőri Szolgálatunk folyamatosan járja a Főváros főbb forgalmú és közösségi közlekedés által igénybevett útjait.

Az észlelt hibákat-hiányosságokat továbbítja az illetékes üzemeltető kollégáknak, közműtársaságoknak, megrendelve a javítást.

 

Az Útüzemeltetési Osztály létesítmény felelősei foglalkoznak az úton folyó munkák, útfelbontással járó beavatkozások és a burkolat helyreállítás minőségének ellenőrzésével.

 Részt veszünk az építési–bontási munkákat megelőző tervek útüzemeltetői véleményezésében is, mely nyilatkozat már külön nem kerül kiadásra, csak a közútkezelői hozzájárulás részeként. Az ügyfeleknek csak a közútkezelői hozzájárulást kell kérniük. 

Az üzemeltetett úthálózatunkon gondoskodunk a különböző út,- járda-, padkahibák javíttatásáról.

A Fővárosi Önkormányzat közreműködésében és finanszírozásában készülő útfelújítások során a munkák befejeztével a több - általában öt - éves jótállási időszakban garanciális bejárásokat végzünk és közreműködünk a felmerülő problémák megoldásában.

Útfelújítási osztály

Az Útfelújítási osztály az üzemeltetett útvonalak felújításának előkészítésében (tervezési diszpozíció összeállítása, a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, tervek felülvizsgálata, műszaki ellenőr, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás) és az útépítések műszaki ellenőrzésében vesz részt aktívan.

Továbbá útfelújítások, kiskorrekciók, tömegközlekedési létesítmények (tömegközlekedés előnyben részesítése) tervezéseit végzi a BKK megbízásából. Az egyszerű kiskorrekcióktól az út- és vasúthatósági engedélyes tervezésekig végzünk tervezési munkákat, melyeknél a mai elvárásoknak megfelelően komplexen vesszük figyelembe az összes közlekedésben résztvevőt (gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedési járművek, autók, tehergépjárművek).

Túlsúly mérés

A közúthálózat védelme érdekében ellenőrzéseket végzünk, a közlekedésben résztvevő teherforgalom tekintetében. Az engedély nélkül a rendeletekben meghatározott össztömeg és tengelyterhelés súlyhatárokat, illetve méret határértékeket meghaladó szállítmányok esetében kezdeményezzük az illetékes kormányhivatal felé a bírságolási eljárás megindítását.

A tengelyterhelés és összsúly mérések végzése egy Volkswagen Caddy haszongépjárművel szállított, az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített PAT-SAW mérőberendezéssel, az ÚT 2-0.011:2004 számú útügyi műszaki előírás alapján, esetenként a Budapest Főváros Kormányhivatal közreműködésével, a kijelölt mérőhelyeken történik.

Híd, -Műtárgy osztály

Az osztály tevékenységének bemutatását és a Duna hidakról készített filmjeinket az alábbi linken találják:

http://www.budapestkozut.hu/hidak

 

Kárrendezési ügyfélszolgálati csoport

Az csoport tevékenységének bemutatását és a kárrendezés részleteit az alábbi linken találják:

http://www.budapestkozut.hu/karrendezes