2022-es nagyfelületű útfelújításaink bemutatása

Róna utca, Október huszonharmadika utca, Hungária körút, Mogyoródi út – 2022-ben is több nagyfelületű útfelújítás valósult meg a Budapest Közút megrendelésére és kivitelezésében.

Róna utca

2022 májusában átadták a XIV. kerületi Róna utca Szugló utca és Erzsébet királyné útja közötti szakaszát. A 31 800 négyzetméterre kiterjedő útfelújítás Budapest Főváros Önkormányzata 2020-2023.évi útfelújítási programjának keretében valósult meg a Budapest Közút Zrt. megbízásából. A kivitelezési munkákat a Swietelsky Magyarország Kft. végezte. A szakaszon felújításra került az útpálya burkolata két réteg aszfalt burkolattal, szegélykorrekciók helyén teljes pályaszerkezet-cserével. Megújult a buszmegállók burkolata és az Uzsoki Utcai Kórháznál lévő parkolók burkolata. Megvalósult a gyalogos átvezetések akadálymentesítése, átépítésre kerültek a vakok és gyengén látók segítését biztosító taktilis megállító jelek, továbbá a szegélyek lesüllyesztésre kerültek. A teljes szakaszon irányhelyes kerékpársávok kerültek kialakításra.

Hungária körút

2022 júniusára elkészült a Hungária körút Hős utca – Salgótarjáni utca közötti szakaszának útburkolat-javítása, mintegy 14 400 négyzetméteren. A területen marási és aszfaltozási munkálatokat végzett a Budapest Közút irányonként 1-1 sáv lezárásával.

Október huszonharmadika utca – Irinyi József utca

2022 augusztusára befejeződött a felújítás az Október huszonharmadika utcában és az Irinyi József utcában. A Fehérvári úttól a Bogdánfy utca kereszteződéséig több mint 21 ezer négyzetméter útpálya teljes átépítése mellett erősített aszfaltburkolatot kaptak a buszmegállók, a buszmegálló peronok és a járdák is. A teljes szakaszon átépültek a szegélyek és a kapubehajtó-csatlakozások. A Petőfi híd felé vezető irányban két ivóvíz gerincvezeték kiváltására is szükség volt. Az útszakaszon új kerékpársávot is kialakított a Budapest Közút, ezáltal létrejött a pesti nagykörúti kerékpársávok folytatása Budán.

Béla király út

A Budapest Közút Zrt. 2022. október 10. és 15. között nagyfelületű kopórétegcserét végzett a XII. kerületi Béla király úton a György Aladár utca és az 53-as házszám közötti szakaszon. A munkálatok során az aszfaltburkolat felső rétegének lemarása, a közműszerelvények szintbe helyezése, illetve szükség szerinti cseréje, valamint a lemart felület újraaszfaltozása történt 3691 négyzetméter felületen. Az aszfaltozási munka befejezésével 35 négyzetméter thermo plasztik burkolati jel került felfestésre.

Mogyoródi út

A Budapest Közút Zrt. kivitelezésében 2022 novemberére megújult a XIV. kerületi Mogyoródi út Hungária körút – Nagy Lajos király útja közötti szakasza mintegy 25 ezer négyzetméteren és 1628 méter hosszan. A munkálatok során felújításra került a burkolat, a járdák, a járdacsatlakozásokat taktilis jelekkel láttuk el. A járdaépítés és járdafelújítás teljes felülete körülbelül 2000 négyzetméter. A meglévő kerékpársáv megtartása mellett irányhelyes kerékpársávot is létesítettünk.

Ferdinánd híd és Izabella utcai felhajtó

A Budapest Közút Zrt. 2022 tavaszán saját kivitelezésben elvégezte a XIII. kerületi Ferdinánd híd, valamint a hozzá csatlakozó Izabella utcai felhajtó kopóréteg cseréjét, ezzel a Váci út és a Podmaniczky utca között mintegy 8200 négyzetméter felület kapott új burkolatot. A munkálatok 2022 április 4-én kezdődtek, melyek során az útpálya felső rétege került lemarásra. A szerelvények szintbehelyezését, az új aszfaltréteg beépítését és a burkolati jelek pótlását követően az útszakasz 2022. április 11-én adták át a közúti forgalom számára.

Hibabejelentés

Társaságunk tevékenységével, az üzemeltetett létesítményekkel kapcsolatos bejelentéseiket, panaszaikat és javaslataikat itt is bejelenthetik.

    ÚthibaJelzőlámpaHíd, aluljáró


    Kerület:
    Észlelés dátuma: