Felhívjuk a Tervező figyelmét, hogy a sikeresen befejezett aláíratási folyamattal a TKÜ kezelői lehatárolási terv még nem válik hatályossá és a hivatalos eljárásokban való felhasználásra alkalmassá, mivel ahhoz a terveket „Hatályba léptető” feljegyzéssel, aláírással és bélyegzéssel kell ellátni, amelyet a Társaságunk nyilvántartási osztálya ad ki a Társaságunkat megillető 2 db minden érintett által aláírt TKÜ kezelői lehatárolási tervpéldány átvételekor.

Természetesen ekkor kerül sor az összes tervpéldány hatályba léptetésére, vagyis a hatályos tervek aláíró szervezetek között szétosztására és hatósági felhasználásra is csak ezt követően kerülhet sor.