A TKÜ kezelői lehatárolási tervek egyeztetésben résztvevő érintett szervezetek nagy számára tekintettel a Tervező munkájának elősegítésére a korábban kialakult gyakorlatunknak megfelelően egy előzetes elektronikus tervegyeztetési folyamatot vezettünk be.

Az előzetes tervegyeztetési folyamat e-mail útján történik, melyet minden esetben a Tervező kezdeményez a v0.0 változatú TKÜ kezelői lehatárolási tervek és a projekt leírását tartalmazó, kitöltött PROJEKT ŰRLAP

tervegyeztetes.tku@budapestkozut.hu

e-mailcímre történő megküldésével.

Projekt űrlap

TKU_Projekt-ADATLAP-2022.04.10

FIGYELEM!

Kérjük, hogy a projekt adatlap színezett, üres mezőinek kitöltésével adja meg a projektre vonatkozó adatokat helyszínenként egymás alatt külön-külön sorok kitöltésével.
Az egyes helyszínek (sorok) önálló TKÜ azonosító számot fognak kapni!

A Tervező előbbiek szerinti kérelmére egy válasz e-mailben adjuk meg helyszínenként az egyedi TKÜ azonosító számot, az egyeztetésbe bevonni javasolt, nyilvántartásunk szerint az egyeztetési folyamatban érintett szervezetek szakembereinek E-MAIL LISTA-ját.

Kérjük, hogy a válasz e-mailünkben szerepeltetett tárgymezőből ne töröljön (bővíteni lehetséges) mivel az e-mailes egyeztetési folyamat egyes elemeit ily módon dokumentáljuk.

Tervező az egyeztetés megkezdését a TKÜ terveknek az általa felülvizsgált, kiegészített E-MAIL LISTA címzettjeinek való megküldésével indítja, majd az észrevételek alapján javítja a terveket.

A Tervező és tervvéleményezők minden esetben a „VÁLASZ MINDENKINEK” e-mailcímzési módot alkalmazzák, így biztosítva minden résztvevő számára az átláthatóságot és érdekütközés esetén az ellenvélemények kifejtésének lehetőségét.

Az előzetes egyeztetés végén a véleményezők által is jóváhagyott javításokat követően kerülhet sor a tervek kinyomtatására és elfogadásra, aláírásra a szükséges példányszámban (mindegyik aláíró fél részére legalább egy eredeti példányt kell biztosítani) alá történő megküldésére.

Résztvevők köre

 • Tervező (a Beruházó megbízása alapján eljáró) aki az egyeztetési folyamatot kezdeményezi, az egyeztetéseket lefolytatja, a jóváhagyásokat beszerzi, illetve szükség esetén újabb résztvevőt bevon az egyeztetési folyamatba.
 • Beruházó
 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Budapest Közút Zrt.
 • Az érintett Kerületi Önkormányzat(ok) közútkezelő szervezete(i)
 • Magyar Állam (érintettség esetén)
 • Magyar Állam Vasutak (érintettség esetén)
 • MÁV HÉV (érintettség esetén)
 • BKK Zrt. (érintettség esetén)
 • BKV Zrt. (érintettség esetén)
 • BKM nKft. FŐKERT Divízió (érintettség esetén)
 • BKM nKft. FKF Divízió (érintettség esetén)
 • FCSM Zrt. Csatornahálózat és Árvízvédelem (érintettség esetén)
 • Közmű szolgáltatók (érintettség esetén)