A Közúti nyilvántartás vezetése az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül. A Közúti Adatgyűjtő Rendszer (KARESZ) már nem csak egy önálló adatgyűjtési tevékenység, hanem egy komplex adattárház és térinformatikai szolgáltatási központ része.
A szolgáltatási központ „lelke” a KAPU webes térinformatikai portál, melyen keresztül az információ minden érintettnek eljuttatható. A KAPU rendszeren keresztül a KARESZ adatok mellett elérhető a teljes közúti nyilvántartás adattartalma, a forgalmi rend nyilvántartástól elkezdve a kezelői határokon át, az utak állapotáig. Az elmúlt időszakban a KAPU rendszer azonban tovább fejlődött, és mára már a fővárosi közúti nyilvántartáson túl számos kerületi önkormányzat számára is nyújt térinformatikai szolgáltatásokat. Eközben folyamatosan bővül a Fővárosi önkormányzaton belül is a felhasználók száma.
A KAPU nemcsak a térbeli KARESZ és egyéb nyilvántartásban szereplő adatok megjelenítését és kezelését végzi, hanem képes a Társaság jelenleg üzemelő ügyviteli rendszereihez való kapcsolódásra is.
A KAPU szolgáltatja az egyes felhasználói csoportoknak (Nyilvántartás, Forgalomtechnika, KARESZ adatgyűjtés, Útüzemeltetés, Fővárosi igények, külső partnerek- pl.: kerületi önkormányzatok) a KARESZ adatait, és más geoadatokat. Teszi ezt az adott felhasználói csoport számára kialakított egyedi felületen, illetve meghatározott jogosultsági szinten.
Jogosultságkezelés

A KAPU nyitófelülete úgy lett kialakítva, hogy minden felhasználó csak azokat a tematikus portálokat tudja megnyitni, amire jogosultsága van.

A rendszerre épülő szolgáltatások megnevezése

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás leírása Árképzés
KAPU modul A KAPU-hoz történő hoz­záférés biztosítása a je­lenlegi adattartalmával és funkcionalitásával. Tranzakció alapú vagy fix havi vagy éves díj ellené­ben
Egyedi KAPU modul Egyedi igények alapján történő KAPU modul létre­hozása, mely egyedi igé­nyek lehetnek funkcionális fejlesztések vagy meglévő, nem KARESZ adatforrás­ból származó adatok mig­rációja vagy plusz KARESZ adatgyűjtések. Projekt alapú árazás, a plusz igények szerinti erő­forrás kalkuláció alapján.
KARESZ adatgyűjtés- Szkennelés Egyedi igények alapján tör­ténő adatgyűjtési feladat. Projekt alapú árazás, a plusz igények szerinti erő­forrás kalkuláció alapján vagy T&M alapú költségel­számolás.
KARESZ adatfeldolgozás-Vektorizálás Egyedi igények alapján történő adatkiértékelési feladat. Projekt alapú árazás, a plusz igények szerinti erő­forrás kalkuláció alapján vagy T&M alapú költségel­számolás.
Adatelemzések Meglévő KARESZ adatok alapján történő adatelem­zések, pl: útállapot elem­zés. Projekt alapú árazás, a feladatspecifikáció szerinti erőforrás kalkuláció alap­ján
A kapu rendszer külső használatának feltételei a KAPU ÁSZF tartalmazza.