Az igazgatóság tevékenysége során a következő fő feladatok ellátását végzi:

 • Lokális úthibák (kátyúk) megszüntetése.
 • Különféle fő- és tömegközlekedési útvonalon jelentkező fenntartás jellegű útburkolati javítási munkák (útpálya, járda, kő- és viacolor burkolatok) és szegélyjavítási munkák.
 • Árok-, padkarendezés.
 • Balesetveszélyes úthibák jelölése, elkorlátozása.
 • KRESZ tábla kihelyezés, karbantartás.
 • Útburkolati jelek létesítése, fenntartása, megszüntetése.
 • Úttartozékok létesítése, fenntartása (gyalogos- és szalagkorlátok, parkolást gátló oszlopok).
 • Gyalogos aluljárók, hidak, felüljárók balesetveszélyes hibáinak javítása, napi karbantartása.

A Közúti Szolgáltatási Igazgatóság feladatairól részletesen:

 • A fővárosi tulajdonú és a buszközlekedéssel érintett útszakaszokon kátyúk, nyomvályúk, burkolathiányok megszüntetése, burkolatsüllyedések, burkolat beszakadások javítása, porondfelületek rendezése, burkolatlan és burkolt árkok, illetve egyéb vízelvezető rendszerek tisztítása, illetve karbantartása, javítása, cseréje az üzemeltető megrendelése alapján.
 • A Főpolgármesteri Hivatal megrendelései alapján utak, útszakaszok, vízelvezető rendszerük és környezetük komplett felújítása, saját vállalkozásban, vagy alvállalkozó bevonásával.

Bányató utca (videó)

Ond Vezér útja (videó)

 • Külső közműcégek megrendelése alapján jellemzően hibaelhárítás utáni aszfaltozási munkák kivitelezése.
 • A közlekedés biztonságát veszélyeztető útburkolati hibák körülkorlátozása – a fő- és tömegközlekedési utakon (megrendelés alapján más útvonalakon is) -, éjszakai megvilágítása, a társüzemeltetők értesítése az észlelt – hatáskörükbe tartozó – hibák kijavítása érdekében.
 • A kivilágítatlan forgalmi jelzőtáblák, különféle gyalogos korlátok, acél szalagkorlátok és egyéb úttartozékok, festett, illetve tartós útburkolati jelek létesítése, megszüntetése (hatósági engedélyek, kezelői elrendelések alapján), illetve karbantartása, javítása, cseréje az üzemeltető megrendelése alapján.
 • A hatósági, illetve kezelői elrendelés szerinti – ideiglenes forgalomterelési – útvonal-biztosítás ellátása.
 • Árvízvédelemmel, és szmog riadóval kapcsolatban szükséges forgalomtechnikai munkák elvégzése.
 • Közúti jelzőtáblák, jelzések gyártása belső és külső megrendelésre, egyedi szöveges és ábrás reklámtáblák nyomatok gyártása és értékesítése.
 • Az aluljárók és kis hidak, a Várhegyi Alagút karbantartása, javítása az üzemeltető megrendelése alapján.

A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó mérnöki feladatok:

 • A szükséges hatósági engedélyekkel ellátott tervdokumentációk alapján a megrendelt munkákra a kivitelezési szerződések megkötése úgy útépítési, mint forgalomtechnikai munkák esetén.
 • A munkavégzés technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasításainak kidolgozása és folyamatos karbantartása.
 • A kivitelezési munkákhoz szükséges mintavételi, minőségellenőrzési, közműrákötési munkák, geodéziai mérések, kitűzések és szakfelügyeletek megrendelése, az ezekre vonatkozó szerződések megkötése.
 • A kivitelezett munkák felmérése, a felmérési naplók leigazoltatása a műszaki ellenőr által, a munkákra vonatkozó számlák elkészítése.
  A nagyobb útfelújítási kivitelezési munkákról drónfelvételek is készülnek mind a látványosabb munkafolyamatokról, mind az elkészült útszakaszról.

Táblagyár (videó)

A szakmai feladatok ellátásán túl egyéb mérnöki, kivitelezési és értékesítési kapcsolódó feladatokat is ellátunk.
Generál kivitelezési tevékenység
Külső megrendelések teljesítése
KRESZ táblák, fólianyomatok gyártása és értékesítése
Újrahasznosítható tört- és mart aszfalt értékesítése

Bihari utcai telephely (videó)

A Közúti Szolgáltatási Igazgatóság gépparkja
200 db-os géppark

Az igazgatóság gépparkja teljes körűen biztosítja az út-, híd-, műtárgy és forgalomtechnikai üzemeltetési és fenntartási valamint útfelújítási munkák kivitelezésének technikai feltételeit.

Aszfaltburkolatok fenntartása

Aszfaltburkolatok felújításához finisher, marógép, különböző méretű úthengerek, emulziószóró gépek, önfelszedő seprűs célgépjármű és egyéb aszfaltozó célgépek állnak rendelkezésünkre.

Forgalomtechnikai munkák elvégzése

Festett és tartós kivitelű burkolati jelkészítő célgépekkel, forgalomterelő utánfutókkal rendelkezünk.

Logisztika

A feladatellátás logisztikai hátterét konténeres autók, fix és billenőplatós, valamint dobozos felépítményű tehergépjárművek, trélerek, utánfutók, kistehergépjárművek biztosítják.

Nagyobb munkáink