A III. kerületre vonatkozó útkataszter elkészítésének előzménye, hogy Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között 2018. tavaszán együttműködés jött létre, mely értelmében az Önkormányzat részére egyrészről egy testre szabott térinformatikai modulon keresztül elérhető térinformatikai alkalmazás, a Közterületi Adatpublikációs Rendszer (KAPU), másrészről pedig a felhasználók részére kifejlesztett „Publikus térinformatikai alkalmazás” jött létre.
Települési szinten az úthálózat hatékony üzemeltetése és fejlesztése során jelentős segítséget nyújt egy jól strukturált, naprakész adatokra épülő útkataszter, amely támogatást jelent mind az operatív kezelőnek, mind a döntéshozók számára. Ezen elvek mentén született meg a felkérés a Budapest Közút Zrt. irányába, hogy készítsen el egy útkatasztert a III. kerület (teljes úthálózat: 357 km, melyből a fővárosi kezelésű úthálózat 100 km, a kerületi kezelésű pedig 257 km) számára, a következő fázisok mentén:

1. fázis

Úttengelyhez rendelt adatok esetében a koncepció alapja, hogy a közúthálózat tengelyének pontosítása után hozzárendelésre kerültek különböző térbelileg jól definiálható adatok, amellyel lehetőség nyílik a felhasználónak arra, hogy lekérdezéseket és megjelenítéseket hajtson végre. A tengelyekhez a következők lettek társítva:
  • helyrajzi számok, valamint a közterület neve mellé házszámtársítás
  • buszsávok, kerékpársávok
  • burkolatbontási tilalmak
  • emelt- és csökkentett sebességre vonatkozó adatok
  • lakó- és pihenő, valamint 30-as övezetre vonatkozó adatok
  • teherforgalmi súlykorlátozási zónákra vonatkozó adatok
  • teherforgalmi célforgalmi korlátozásokra vonatkozó adatok

A teherforgalmi célforgalmi korlátozásokra vonatkozó adatok megjelenítése webes applikáción keresztül:

2. fázis

Megtörtént az útgráfhoz az út geometriai adatainak hozzáfűzése (sávszám, útszélesség, rendeltetés) mellett, a burkolat anyagának tipizálása (aszfalt és öntött beton, beton, kő-keramit, kiépítetlen út és közlekedésre nem alkalmas út). Végezetül a burkolatfelületek állapotának osztályozása ment végbe 3 kategória alapján. A klasszifikáció a Budapest Közút Zrt. terepi adatgyűjtési munkafolyamatainak eredményeivel (3D pontfelhő, fényképek) és ortófotójának felhasználásával ment végbe.

Részlet a kerület útjainak minőségi osztályozásának megjelenítésére:

A projekt utolsó lépéseként a Budapest Közút Zrt. által fejlesztett és üzemeltett Óbuda Térinformatika Rendszerébe (a KAPU modulok egyike) implementálásra kerültek a kataszteri adatok, lehetővé téve az innovatív szolgáltatáson alapuló hatékony önkormányzati munkavégzést.