A kezelői lehatárolási terv a megépített közlekedési építmények útkezelőinek illetékességét a területi határok pontos kijelölésével meghatározó terv, melynek elkészítését a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet egyes engedélykérelmek mellékletét képező tervdokumentáció részeként határozza meg. A nem engedélyköteles, de közútkezelői hozzájárulást igénylő közterületen végzett munkák esetében Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelőként előírhatja kezelői lehatárolási tervlap készítését, melynek célja a beavatkozással érintett közterület egészére vonatkozó tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői információk pontos rögzítése és érintettekkel történő hivatalos elfogadtatása. A TKÜ tervlapon ábrázolt feladat- és hatásköri viszonyokat a területet érintő következő közútkezelői hozzájárulást igénylő beavatkozásig jognyilatkozatként rögzítik, hivatkozásul szolgálva a napi szintű kezelői-üzemeltetői feladatellátás vitás helyzeteinek tisztázására, adott esetben káresetek, balesetek kapcsán felmerülő felelősségi viszonyok vizsgálatára.

Kapcsolat

E-mail
A TKÜ helyszínrajzok elkészítésének tartalmi és formai követelményrendszeréről Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási Osztálya ad részletes tájékoztatást a zsolt.degen@budapestkozut.hu elérhetőségen.

Tájékoztató

A Tulajdonosi- kezelői- és üzemeltetői (TKÜ) viszonyokat rögzítő dokumentációval szemben támasztott követelményekről.

Aláíró mező: