A Főváros közigazgatási határain belül igen bonyolult tulajdoni, kezelői és üzemeltetői (röviden: TKÜ) viszonyok határozzák meg a kezelési, üzemeltetési feladatok felelősségi viszonyait.
A TKÜ felelősségi viszonyok egyértelműsége érdekében rögzíti az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet a kezelői lehatárolási tervek fogalmát, illetve írja elő alkalmazását az ilyen hatósági eljárások során.

Társaságunk a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából tartja nyilván a kezelői lehatárolási tervekben a Felek által elfogadott kezelői, üzemeltetői viszonyokat területi, egyes esetekben objektum szinten is.

A TKÜ viszonyok minél szélesebb körű rögzítése érdekében a nem engedélyköteles, de közútkezelői hozzájárulást igénylő közterületen végzett munkák esetében Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelőként előírhatja kezelői lehatárolási tervlap készítését, melynek célja a beavatkozással érintett közterület egészére vonatkozó tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői információk pontos rögzítése és érintettekkel történő hivatalos elfogadtatása. A TKÜ tervlapon ábrázolt feladat- és hatásköri viszonyokat a területet érintő következő közútkezelői hozzájárulást igénylő beavatkozásig jognyilatkozatként rögzítik, hivatkozásul szolgálva a napi szintű kezelői-üzemeltetői feladatellátás vitás helyzeteinek tisztázására, adott esetben káresetek, balesetek kapcsán felmerülő felelősségi viszonyok vizsgálatára.