A Budapest Közút Zrt. közfeladatainak ellátása-, illetve napi ügymeneteinek támogatása érdekében bizonyos időintervallumonként légifényképezést végzett. Ennek eredményeként egy, a teljes várost lefedő ortofotó kerül előállításra, amely egy térképi rendszerbe transzformált, ortogonális és mérhető légifényképek halmaza. Az ortokorrekció felhasználásával a légifelvételek mentessé válnak a fényképezés sajátosságából fakadó perspektív és egyéb torzulásoktól, a légifelvételek a földrajzi térben a helyükre kerülnek.
Az ortofotón való mérések kivitelezése azonban nem korlátozható le a közutakra és azok közvetlen környezetére. Ezen tulajdonság végett született meg a partneri kapcsolat Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között, amelynek keretein belül a következő projekt ment végbe: a megrendelő által átadott I. kerület közigazgatási területén található épületek poligonjait (2300 db épület) figyelembe véve, illetve a területet lefedő sztereó átfedéssel rendelkező légifelvételek és a hozzá tartozó tájékozási paraméterek felhasználásával, 3D-ben került sor a homlokzatok és a tetőmodellek kiértékelésére. A modellekből (a szintén az ortofotóból generált digitális terepmodell felhasználásával) származtatva a következő magassági adatok hozzárendelése történt meg minden egyes épület poligonjának sarokpontjaira vonatkozóan:

Az épülethomlokzatok sarokpontjaiban (jellemző töréspontjaiban) a terep csatlakozás pontjának magassága (abban a pontban, ahol a terepszintet metszi a fal töréspontja, sarokpontja).

A fal töréspontja (sarokpontja) és a tetősík metszéspontjának magassága a terepcsatlakozásnál és a tető metszésénél.

Az épület tetőtömegének legnagyobb magassága.

A fentiek alapján egy egyszerű hasáb esetében a kapott információ:

A sarokpont (él) terepcsatlakozásának és

a tetősíkkal történő metszésénél számított magasság (épületrészenként külön-külön), továbbá

az épülettömeg legnagyobb magassága.

3D-s modellek, Budapest I. kerületének déli oldalán

A magassági adatok felhasználásával Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata számára lehetővé vált egy új építési szabályzat elkészítése, figyelembe véve az előző önkormányzati ciklusban megváltozott fővárosi rendeleteket (TSZT, FRSZ). A változások egyik kulcseleme a beépítési magasság meghatározása az utca légtér-arányának függvényében, amelyhez elengedhetetlen a magassági adatok a kerület területére vonatkozóan.