Tájékoztatjuk, hogy Bánk bán utcai ügyfélszolgálati irodánk személyes félfogadása a járványügyi helyzethez igazodva változhat.

Kérjük, hogy irodánk felkeresése előtt minden esetben társaságunk weboldalán a Kapcsolat menüpontban tájékozódjanak.
Kapcsolat

Tisztelt Ügyfelünk!

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából Társaságunk látja el az operatív kezelői feladatokat, melyekhez kapcsolódó megkeresését az alábbi módokon teheti meg:

 • Online: A kérelmeket az online felületen keresztül – regisztrációt követően – lehet benyújtani, melynek elérhetősége: https://kep.budapestkozut.hu/
  Tájékoztatjuk, hogy a közterület-használati vélemény kérelmek esetén a továbbiakban nem szükséges térképszelvényt igényelni, a pontos cím megadása után a program megjeleníti a helyszínt (elkészíti a térképet).
  Kérjük, hogy munkakezdési kérelmek benyújtásakor a kitöltött – a beruházó és kivitelező által is aláírt, lepecsételt – munkakezdési hozzájárulási kérelem adatlapját is csatolja fel pdf formátumban.
 • Személyesen ügyfélszolgálatunkon a 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. szám alatt (bejárat a Fraknó utca 15. felől), az ügyintézéshez szükséges űrlappal együtt lehet a kérelmet benyújtani a tervcsomag digitális másolatával, illetve közterület-foglalás esetén az irodánkban elkészített, helyszínmegjelöléssel ellátott térképszelvénnyel együtt.
A tervcsomagok mellé minden esetben az alábbi linkeken található kérelem űrlapok egyikét kitöltve, és aláírva csatolni szükséges:

A közútkezelői hozzájárulások kiadásának részletes szabályait a 34/2008 (VII. 15.) F.k.gy. rendelet tartalmazza.

A stratégiai jellegű közútkezelői feladatokkal, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxiszolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos megkereséseikkel a BKK Zrt-hez fordulhatnak.

Elektronikus ügyintézés

Társaságunk elektronikus ügyintézésre létrehozott felületén, a KÉP modulon keresztül történik a kérelmek elektronikus beadása. Elektronikus beadás esetén nem szükséges a kérelmeket előzetesen kitölteni .doc formátumban, azokat a kérelmező felületen van lehetőség adminisztrálni.

Személyes vagy postai ügyintézés
 • Azon kérelmezők számára, akik a terveket nem tudják elektronikus úton benyújtani, továbbra is biztosított a papír alapú ügyintézés, a vonatkozó előírások alapján. Ez esetben a kitöltött kérelem űrlapot és a papír alapú terveket személyesen vagy postai úton kell eljuttatni Társaságunk részére, a digitális mellékletekkel együtt. Személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálat munkatársai pendriveról is le tudják menteni a benyújtásra szánt dokumentumokat (az adathordozó a helyszínen visszaadásra kerül), postázás esetén viszont CD lemez használata javasolt.
 • Amennyiben hiánypótlás kerül beküldésre, kérjük, minden esetben tüntessék fel, hogy a beküldött dokumentumokat melyik ügyhöz kérik csatolni (ügyfélszolgálati azonosító szám vagy pontos adatok megadása szükséges: kérelem típusa, helyszín, beruházó vagy tervező neve, projekt megnevezése).
 • A hiányosan kitöltött kérelmeket nincs lehetőségünk befogadni, azokat hiánypótlásra visszaküldjük a kérelmezőnek.
 • Munkatársaink az e-mailben beérkező kérelmekkel, hiánypótlásokkal kapcsolatban mindig visszajelzést küldenek ügyfeleink részére.
 • A közútkezelői hozzájárulások kiadásának részletes szabályait a 34/2008 (VII. 15.) F.k.gy. rendelet tartalmazza.
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell (A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján):
 • a tervezési alaptérképet,
 • az útépítési engedélyezési tervet, vagy – ha engedélyezési terv nem készül – a kivitelezési tervet,
 • közmű tervek esetén a közműépítési vagy rekonstrukciós tervet és a burkolat helyreállítására vonatkozó útépítési munkarészt (helyszínrajz, keresztszelvény, műszaki leírás),
 • végleges forgalmi rend változást eredményező beavatkozás esetén a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott érvényes forgalomtechnikai tervet 1 példányban
Aluljáró területén található üzlethelyiség / pavilon használatához, használati jog megújításához a Kezelői hozzájárulás kérelem űrlapot szükséges benyújtani (az űrlapon a Híd- és műtárgykezelői hozzájárulást kell megjelölni) melyhez digitális formában csatolni kell a következőket:
 • Műtárgy alaprajz, a pavilon megjelölésével.
 • A pavilonokat ellátó víz, villany és szennyvíz vezetékek megvalósulási terveit a csatlakozástól a helyiségekig.
 • A Budapest Közút Zrt.-vel kötött víz- és csatorna használatra vonatkozó szerződést, illetve az utolsó kiegyenlített számla másolatát.
 • A vezetékek paramétereit (átmérő, ivóvíz, szennyvíz, nyomott vezeték-e, stb).
 • Nyilatkozat arról, hogy a hulladékot és a veszélyes hulladékot ki és hogyan szállítja el, ezeknek a szerződéseit kérjük bemutatni!
 • Nyilatkozat az éghető anyagok tárolásáról, valamint ezek mennyiségéről is (friss és fáradt olajra).
 • Nyilatkozat arról, hogy a pavilonok dolgozói WC használatot hogyan, hol oldják meg! Kérjük a nyilatkozatban külön kitérni az eü könyves és nem eü könyves WC használatra is!
 • Mindegyik pavilonra vonatkozó utolsó érintésvédelmi és az elektromos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának megfelelőségét igazoló jegyzőkönyveket.
 • A működéshez kiadott, érvényes, meglévő engedélyek, szerződések másolatát.