Amennyiben a Tervező az előzetesen leegyeztetett kezelői lehatárolási tervek egyeztetését befejezte és a szükséges javításokat elvégezte kerülhet sor a tervek nyomtatására és a tényleges jóváhagyási-aláírási folyamat megkezdésére.
A nyomtatandó tervek példányszámát a Tervezőnek kell megállapítania.
Társaságunk 2 db minden érintett fél által aláírt tervre tart igényt.

Kérjük, hogy a tervek Társaságunkhoz aláírásra való beadásával egyidejűleg szíveskedjenek megküldeni a nyilvántartási osztályunk (Fekete Gyuláné: gyulane.fekete@budapestkozut.hu) részére a TKÜ lehatárolási terv .dwg állományát is.

Javasoljuk, hogy a nyomtatott tervek aláírásainak beszerzését a Társaságunkhoz történő benyújtással kezdjék. Társaságunk érintett szakemberei, vezetői még egyszer ellenőrzik és azokat a belső ügyviteli rendszeren keresztül elfogadják, a terv Társasági szintű aláírásához hozzájárulnak.

Társaságunk nyilvántartási osztálya (Fekete Gyuláné) a tervek aláírását követően a további aláírások beszerzése (tulajdonosok, kerületi önk. közútkezelői, MÁV, közműszolgáltatók, BKV, BKK, stb.) céljából visszaadja a Tervezőnek a tervpéldányokat.