A veszélyhelyzet idején is ellátja feladatait a Budapest Közút

A Budapest Közút Zrt. a veszélyhelyzet idején is ellátja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. Dolgozóink jelentős része ilyenkor sem maradhat otthon, hanem az utakon, hidakon, forgalomirányító központokban azért dolgozik, hogy a veszélyhelyzet az utakon ne látszódjon. A járványhelyzetre tekintettel ugyanakkor számos intézkedést hoztunk, ami a személyes ügyintézést helyettesíti, természetesen azon munkavállalóink – akinek munkaköre ezt lehetővé teszi – saját otthonukból végzik feladataikat.

A járvány idején is folyamatosak a kátyúzások és útjavítások

A veszélyhelyzet idején is elhárítjuk az úthibákat, hogy a közlekedés és ezáltal a lakosság ellátása zavartalan legyen. Márciusban számos nagy- és kisebb felületű aszfaltjavításra is sor került a Budapest Közút kivitelezésében, ezek közül a következők már a veszélyhelyzet időszakában zajlottak/zárultak le. A XIX. kerületi Nádasdy Utca Guttenberg krt. és Pannónia út közti szakasza 414 m2-en újult meg, a III. kerületben található Záhony utcai átkötő út 389 m2-en kapott új aszfaltréteget, a szintén a III. kerületben található Keled út Sujtás utca-Szentendrei út közti szakasza 1085 m2-en, a XXII. kerületben az Ady Endre utca Anna utca és Katona utca közti szakasza 678 m2-en, a II. kerületi Pusztaszeri út több pontján, összesen, 1052 m2-en lett felújítva. Több buszmegálló aszfaltrétege is felújításra került, a XII. kerületi Istenhegyi út 1-3.  Kék Golyó utca találkozásánál található buszmegálló kétrétegű aszfaltjavítást kapott, csakúgy, mint a XI. kerületi Budafoki út – Irinyi J. u. kereszteződésénél található buszmegálló és a VII. kerületi Károly körút 31. szám alatt található megálló.

A veszélyhelyzet idején is gondoskodunk a fővárosi úthálózat egészének forgalomtechnikai feladatairól

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a közel 5000 km-es fővárosi úthálózat forgalmi és forgalombiztonsági paramétereit ellenőrizzük a forgalmi rendet. Gondoskodunk a forgalmi rendet szabályozó eszközök, létesítmények (148.041 darab jelzőtábla, 222 266 mútburkolati jel, 1121 db jelzőlámpás csomópont) folyamatos és biztonságos működtetéséről, működtetjük a közúti forgalomirányító központot, elvégezzük a szükséges programmódosításokat, összehangolások tervezését, megvalósítását.

Személyes megjelenést nem igénylő ügyintézés bevezetése

A kezelői és munkakezdési hozzájárulások benyújtása elektronikus vagy postai úton történik. Közterület-foglalásokhoz a térképszelvényt e-mailben lehet igényelni Társaságunktól. A kárigények benyújtása a jelenlegi helyzetben elektronikus vagy postai úton történik. A parkolási pótdíjakkal kapcsolatos ügyintézés szintén elektronikusan vagy postai úton zajlik.

Taxiügyek: webalkalmazás segíti az ügyfeleket

Társaságunk az évente lejáró taxiállomás-használati megállapodások megkötését folyamatosan végzi. Személyes ügyfélszolgálatunk 2020. május 25-től ismét rendben üzemel. Kérjük, hogy a telephelyen az Önök és munkatársaink egészsége védelmének érdekében a taxi gépkocsiban is előírt védőmaszkot viselni szíveskedjenek. Kérjük, hogy személyes ügyfélszolgálatunkon és a jármű szemléjén egészséges állapotban és a foglalt időpontban jelenjenek meg. A taxiállomás-használati hozzájárulások kiadásának gyorsítása érdekében továbbra is lehetőséget biztosítunk az ügyintézés részben elektronikus úton történő lebonyolítására a következő webalkalmazáson keresztül http://taxiugyintezes.budapestkozut.hu  A személytaxik szemléjét újraindítottuk. A plasztikkártyák és szélvédőmatricák kiadását ütemezve megkezdtük, amelyről értesítjük a vállalkozásokat. A taxiállomások személyes ellenőrzése szintén megkezdődött.

Teherforgalmi behajtási hozzájárulások: napi ezer kérelmet bírálunk el

Társaságunk a korlátozott teherforgalmi övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulások, a védett övezetekbe érvényes behajtási-, és behajtási–várakozási hozzájárulások, valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek részére a közútkezelői hozzájárulások kiadását folyamatosan végzi. A teljes ügyintézés hagyományosan online módon zajlik, beleértve a fizetést és a számlázást is. A veszélyhelyzet ideje alatt a beérkező kérelmek számában csökkenést nem tapasztaltunk. Ugyanúgy átlagosan napi 1000 kérelmet bírálunk el, mint a pandémiás intézkedések előtt. A teherforgalmi jelzőtáblák ellenőrzését folyamatosan ellátjuk. A rakodótárcsák értékesítése online kérelemre postázással történik. A személyes kontaktust igénylő tengelysúlymérés ellenőrző tevékenységet felfüggesztettük.

Digitálisan hitelesített iratok

A fentiekben ismertetett, személyes megjelenést nem igénylő ügyfélszolgálati tevékenységek mellett a megszokott papír alapú számlák kiváltására a Budapest Közút Zrt.-nél kialakításra került továbbá egy olyan rendszer, amely digitálisan hitelesíteni képes a számlákat és az esetlegesen hozzá tartozó egyéb mellékleteket, ezzel csökkentve a papír felhasználást és a postaköltségeket.

Óvintézkedések mellett végezzük műszaki-mérnöki ellenőri feladatainkat

Mérnök igazgatóságunk élő szerződéseinek tekintetében továbbra is teljes körű munkát végez. Ezek közül a legfontosabb az M3 metróvonal rekonstrukciója kapcsán elvégzendő műszaki és egyéb mérnöki feladatok köre, melyet továbbra is zavartalanul ellátunk. A kivitelezések során végzett helyszíni műszaki ellenőrzések is folynak, azonban szakáganként, munkaterületenként (állomásonként, vonalszakaszonként, szerződésenként) heti egy alkalommal, maximum egy óra időtartamban. A bejárások összlétszámát 5 főben maximalizáltuk.

Hibabejelentés

Társaságunk tevékenységével, az üzemeltetett létesítményekkel kapcsolatos bejelentéseiket, panaszaikat és javaslataikat itt is bejelenthetik.

    ÚthibaJelzőlámpaHíd, aluljáró


    Kerület:
    Észlelés dátuma: