Beszámoló Útfelújítási osztályunk projektjeiről

Útfelújítási osztály:

 

Folyamatban lévő útfelújítási projektek:

  • XVII. ker. Zrínyi utca (Péceli út – városhatár között) útfelújítás

A felújítási szakasz kezdete a Zrínyi utca 0+155 km szelvényben, vége a Budapest városhatár táblánál 3+560 km szelvényben található.

A Szánthó Géza u. – Nagyszentmiklósi u. közötti szakasz (11.900 m2 felület) elkészült. Jelenleg a Nagyszentmiklósi u. – városhatár között zajlik a kivitelezés (további 11.800 m2), amely várhatóan 2020. október 16.-ig elkészül.

Az út és forgalomtechnikai munkákon kívül csapadékcsatorna építés, tűzcsap átépítés, közúti jelző berendezés kiépítés, gyalogosátkelőhely közvilágítás kiépítés, zöldfelület rendezés/telepítés és kertészeti munkák kerülnek megvalósításra.

A tervezési szakaszon felújításra kerül az útpálya, a buszmegálló (erősített aszfalt burkolattal), a buszmegálló peron és a járdák átépítésre kerülnek. A szegélyek cseréje a teljes szakaszon megtörténik, mögötte padkaépítés lesz. A meglévő víztelenítés a szükséges mértékben módosításra, kiegészítésre kerül. A burkolatszél-változtatások jellemzően a tervezett szegély megemelkedését okozzák, így a mögötte lévő kapubehajtók átépítésre kerülnek. A járdák akadálymentes kialakítással készülnek, a buszmegállók egyik végéről minden esetben akadálymentes közlekedés biztosított. A kijelölt helyeken taktilis jelek épülnek.

  • XVII. ker. Bakter u. Kodolányi János tér (Szabadság utca – Ferihegyi út között) útfelújítás

A tervezett beavatkozás a Kodolányi János tér – Szabadság utca csomóponttól kezdődik, és a Ferihegyi út csomópontban ér véget, a tervezett építési hossz összesen: 425 m, jellemző szélesség 5,5 m.

A tervezési szakaszon felújításra kerül az útpálya, a buszmegálló, a buszmegálló peron, a járda és szükséges mértékben a kapubehajtók. Az utcában a csapadékvíz elvezetés nem volt megoldva, ezért 281 m-en árok kialakítással és 2 db új víznyelő és 1 db tisztító akna kiépítésével kell azt megoldani.

Az útpálya részben teljes pályaszerkezettel, részben egyrétegű aszfalt burkolat erősítéssel készül.

A teljes szakaszon megtörténik, a szegélyek mögötti tereprendezés. A buszmegállóban és a gyalogos átvezetéseknél a taktilis jelek beépítendők. A gyalogos átvezetések akadálymentes kialakítással készülnek.

A folyópályán lévő buszmegálló erősített aszfalt burkolatot kap.

A Ferihegyi úti csomópontban a meglévő csatlakozás kiszélesítésre kerül.

Forgalomtechnikai változtatások kismértékűek, leginkább az oszlopok és táblák áthelyezésére kerül sor.

Induló útfelújítási projektek:

  • I. ker. Hattyú u. (Széna tér – Kapás u. között) felújítása:

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárásra került, a szerződés aláírása folyamatban van. A kivitelezés kezdése: 2020. szeptember vége, október eleje. A kivitelezés várhatóan elkészül 2020. november 15-ig.

A tervezési szakaszon 289,2 m fm hosszon felújításra kerül az útpálya. Részben kb. 10 % lokális pályaszerkezet javítás után, egyrétegű aszfalt burkolat erősítéssel épül, mely során irányhelyes kerékpár sáv kerül kialakításra. A járda a szegélykőépítés mögött teljes szélességben leaszfaltozásra kerül. A gyalogos átvezetések akadálymentes kialakítással készülnek. A közmű szerelvények és akna fedlapok cseréje, szintbehelyezése szükséges mind az út, mind a járda vonatkozásában. A projekt tartalmazza 2 db új víznyelő megépítését is. Forgalomtechnikai beavatkozás a meglévő forgalomtechnikai elemek cseréjére, kiegészítésére vonatkozik.

  • XII. ker. Szarvas Gábor út (Kútvölgyi út – Tordai út között) felújítása:

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárásra került, a szerződés aláírása folyamatban van. A kivitelezés kezdése: 2021. március 16. A kivitelezés várhatóan elkészül 2021. június 14-ig.

A tervezési szakaszon 223,0 fm hosszon felújításra kerül az útpálya. A felújítás teljes pályaszerkezet átépítésével történik, kivétel a körforgalom, valamint a szakaszhatár elején található útcsatlakozás felülete. Teljes hosszon a kiemelt és döntött természetes anyagú szegélykő átépül, a kapubehajtó csatlakozások, gyalogos átvezetések, járdák a terv szerint felújításra kerülnek.

A felújítás során a buszmegállók folyópályán erősített aszfalt pályaszerkezettel, míg buszöbölben bazaltbeton pályaszerkezettel és Kasseli szegéllyel épülnek át. A peronok térkőburkolattal épülnek át.

A gyalogos átvezetéseknél, valamint a buszmegállókban az első ajtók megközelítése akadálymentes kialakítással készülnek.

Az útépítés keretein belül a közmű szerelvények és akna fedlapok szintbehelyezése, ill. cseréje megtörténik mind az út, mind a járda vonatkozásában. A projekt tartalmaz 1 db víznyelő elbontását és új helyre történő kiépítését.

Felújítás során a 3 db föld alatti tűzcsap föld feletti kivitelűvé átépül.

A felújítás során a kiemelt fasorra külön ügyelni kell, favédelem (gyökérvédelem) szükséges.

Forgalomtechnikai beavatkozás a meglévő forgalomtechnikai elemek cseréjére, kiegészítésére vonatkozik.

Hibabejelentés

Társaságunk tevékenységével, az üzemeltetett létesítményekkel kapcsolatos bejelentéseiket, panaszaikat és javaslataikat itt is bejelenthetik.

    ÚthibaJelzőlámpaHíd, aluljáró


    Kerület:
    Észlelés dátuma: