Híd, műtárgy Osztály

A Híd, műtárgy Osztály hatáskörébe tartozik Budapest hídjainak, felüljáróinak és egyéb műtárgyainak kezelése, üzemeltetése és fenntartása.

A műtárgyak üzemeltetési és fenntartási feladatainak körében rendszeresen ellenőrizzük a létesítményeket, karbantartjuk azok gépészeti berendezéseit (vizsgálókocsi, szivattyúk, zsilipkapu, átemelő gépházak, felvonók, szellőzőgépházak), elvégezzük a rendeletben előírt vizsgálatokat, részt veszünk az üzemeltetett létesítményeket érintő hatósági, kezelői eljárásokon, helyszíni bejárásokon, műszaki átadás-átvételi eljárásokon. Külön megbízás alapján a fővárosi hídfelújítási munkák során lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri tevékenységet végzünk.

Hídmesteri Szolgálatot működtetünk a Duna-hidakon. Az üzemeltetésünkben lévő műtárgyak műszaki terveinek kezelésére tervtárat működtetünk.

Az üzemeltetett 305 darab hídszerkezet néhány jellemző adata:

hídnyílások száma: 815
össz szerkezeti hossz: 19.572 m
összes hídfelület: 265.885 m2

 

Az üzemeltetett 78 darab aluljáró néhány jellemző adata:

közforgalmi terület: 73.400 m2

teljes terület: 84.800 m2

lejáratok száma: 332 db

lépcsőfokok össz szélessége: ~10 km