Híd, műtárgy osztály

„Az emberek túl sok falat építenek és túl kevés hidat.”

(Isaac Newton)

A Híd, műtárgy osztály feladatkörébe tartoznak a Budapest területén, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő:

 • közúti és gyalogos Duna és Duna-ág hidak (13 db)
 • közúti és gyalogos hidak (294 db)
 • gyalogos aluljárók (78 db)
 • Várhegyi alagút
 • 10 db magasságkorlátozó, illetve védőkapu
 • közterületi, parki lépcsők és támfalak (678 db)
 • zajárnyékoló falak (26,3 km)

kezelői és üzemeltetői feladatainak ellátása.

Az üzemeltetett 78 darab aluljáró néhány jellemző adata:

közforgalmi terület: 73.400 m2

teljes terület: 84.800 m2

lejáratok száma: 332 db

lépcsőfokok össz szélessége: ~10 km

 

 

A Híd, műtárgy osztály további feladatai

Kezelői feladatkörben a kezelt létesítményeket érintő beavatkozásokhoz műtárgykezelői és munkakezdési hozzájárulás kiadása.

Üzemeltetői feladatkörben a létesítmények karbantartási feladatainak ellátása, a biztonságos közlekedés biztosításához szükséges műszaki állapot fenntartása, a műtárgyak üzemeléséhez szükséges gépészeti rendszerek, berendezések, közüzemi hálózatok működtetése.

Hídmesteri és Aluljáró diszpécseri szolgálat működtetése.

Hídfelújítási munkák terveztetése, lebonyolítása.

A kezelt létesítmények üzemeltetési feladatainak ellátása során együttműködés a társüzemeltetőkkel:

 • FKF Zrt. (takarítás, síkosságmentesítés)
 • BDK Kft. (közvilágítás)
 • FCsM Zrt. (szennyvízkezelés)
 • közösségi közlekedés (BKV Zrt.)