Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodánk 2020. június 2-tól a korábbi nyitvatartási rend szerint várja ügyfeleit: hétfőtől csütörtökig 8 órától 14 óráig, pénteken 8 órától 12 óráig.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (IV. 23.) az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről szóló önkormányzati rendelete értelmében ügyfélszolgálatunkon a várakozás és az ügyintézés során 6 éves kor felett az orrot és a szájat is eltakaró védőmaszk viselése kötelező. Ügyintézés során egy ügyintéző előtt csak egy ügyfél tartózkodhat, az ügyfeleket szólítjuk. Az óvintézkedések a rendelet hatályon kívül helyezéséig állnak fenn.

Ügyfeleinknek továbbra is biztosítjuk a lehetőséget a kérelmek e-mailes, kizárólag elektronikus úton történő benyújtására – a kitöltött kérelem űrlap és a pdf formátumú tervek egyidejű megküldése esetén.

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Budapest Közút Zrt. Ügyfélszolgálata

 

KÁRRENDEZÉS és KEZELŐI KÉRELMEK

 

KÁRBEJELENTÉS

ÚTHIBA OKOZTA GÉPJÁRMŰ KÁROK BEJELENTÉSE

A Budapest Közút Zrt. kijavítja az üzemeltetésében lévő úthálózat hibáit. Amennyiben az úthibák kárt okoztak, Társaságunk a kárigényeket kivizsgálja és megtéríti, ennek feltételeit az alábbiakban ismertetjük.

Kárigényt a Budapest Közút Zrt. a kezelésében (Budapest határán belül) lévő úthálózaton úthibából keletkezett, káreseménnyel kapcsolatban áll módunkban befogadni.

Itt tudja ellenőrizni, hogy az érintett útszakasz hozzánk tartozik-e.

Az 1988. évi I. törvény alapján „A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni." Társaságunk a vonatkozó jogszabályi környezet figyelembevételével mindent megtesz a kárrendezési ügyek minél gyorsabb rendezése érdekében.

 A bejelentéseket az esetet követően, lehetőleg pár napon belül kérjük bejelenteni, annak érdekében, hogy a baleset körülményei és a sérülések még beazonosíthatók legyenek. A bejelentést személyesen ügyfélszolgálatunkon vagy elektronikus úton karrendezes@budapestkozut.hu  címünkre is megteheti a kitöltött „Kátyúkár bejelentő lap.doc" csatolásával.

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége:

Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől – Csütörtökig:         8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken                                8.00 – 12.00 – óráig

E-mail: karrendezes@budapestkozut.hu

Telefon (csak kárügyekben): + 36 1 776 6107

A bejelentéshez szükséges okmányok:

 • a kárt, eseményt bejelentő személyi igazolványa
 • a gépjárművet vezető személy vezetői engedélye (jogosítványa)
 • a gépjármű forgalmi engedélye (mindkét oldal)
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása
 • ha nem a tulajdonos a bejelentő, akkor meghatalmazás a tulajdonostól (2 tanúval igazolva)

 

A bejelentésnél közölni kell:

 • az esemény idejét, pontos helyét (kerület, út, tér, házszám stb.)
 • milyen körülmények között történt a baleset
 • a sérülés, kár becsült mértékét.

A bejelentéshez mellékelni lehet továbbá:

 • a káreseményt, illetve annak bekövetkezését helyszínen észlelő tanuk adatait (név, lakcím, telefonszám)
 • hatósági (rendőrségi) intézkedést lezáró hivatalos feljegyzést,
 • fényképfelvételt a káresemény helyszínéről.

Kérjük, a káreseménynél sérült alkatrészek megőrzését a kárrendezés végleges befejezéséig!

Kárfelmérés:

Társaságunk kárfelmérést csak az illetékességi (felelősségi) körébe tartozó esetekben biztosít. A felelősségi körünkbe nem tartozó bejelentéseket a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 32. § (4) alapján továbbítjuk az illetékes társaság felé.

Kárszakértői vélemény (Kárfelvételi jegyzőkönyv) hiányában a kárigényt elbírálni és kártérítést teljesíteni nem áll módunkban!

 A kár rendezésének módja

A kárbejelentést követő 8 napon belül független kárszakértő társaság egyezteti az ügyféllel a kárfelmérésre megfelelő helyszínt és időpontot. A kárfelmérésről gépjármű szemle jegyzőkönyv készül, amelyet a kárszakértő és az ügyfél aláírásukkal igazolnak. Amennyiben az előző „alap” kárfelmérést követően újabb meghibásodások merülnek fel a balesettel összefüggésben, úgy azok vizsgálatához pótszemle szükséges. Pótszemlét kezdeményzeni közvetlenül a karrendezes@budapestkozut.hu címen lehet.  Társaságunk az ügy kivizsgálását követően felelősségi nyilatkozatot ad ki. A nyilatkozat kézhezvételét követően várjuk megküldeni a javítási számlákat.

Javítási számla hiányában kártérítést teljesíteni nem áll módunkban! (Számlás kárrendezés)*

A javítási számla kézhezvételét követően kárszakértő elkészíti a kárérték meghatározást. A kártérítés mértékéről tájékoztatjuk a károsultat, és egyetértés esetén gondoskodunk a kárérték átutalásáról, vagy postázásáról.

*Számlás kárrendezés: a kárt a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük. Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizhetjük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is ellenőrizhetjük.

Avultatás: a gépjárművek értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti – százalékban kifejezett – csökkenése. Ha pl. egy gépjármű – a kár időpontjában - 70%-os műszaki állapotú, a károsult az újkori érték 70%-ára tarthat igényt. A fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie (Káronszerzés tilalma!).

Káronszerzés tilalma: a károsultat a károkozó köteles olyan helyzetbe hozni, mintha a károkozás meg sem történt volna. A károsult nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha egy 70%-os műszaki állapotú gépkocsi kára esetén a károsult egy új (100%-os) autó értékét kapná, előnyösebb helyzetbe kerülne, mint a károkozás előtt. A káronszerzés tilos, jogszabályba ütközik. A 30%-os különbözetet a károsultnak kell viselnie.

 

EGYÉB KÖZÚTI LÉTESÍTMÉNY HIBÁJA OKOZTA KÁROK

Budapest Közút Zrt. kezelésében lévő közlekedési létesítmények (út, úttartozék, korlát, árok, padka, járda, híd, felüljáró, aluljáró, lépcső, KRESZ tábla, forgalomirányító lámpa, stb...) hibáiból keletkezett káreseményeket személyesen ügyfélszolgálatunkon, írásban, vagy elektronikus úton - az itt letölthető „FK Kárigény bejelentő lap.doc" dokumentum kitöltésével, a karrendezes@budapestkozut.hu e-mail címre történő elküldéssel tudja a károsult bejelenteni.

Az ilyen jellegű károk rendezése elismerő jognyilatkozat kiadását követően biztosító társaság bevonásával történik. A kártérítés mértékét a közreműködő bevont biztosító társaság határozza meg.

 

KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSOK

 

 

 A közútkezelési feladatokat a Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatósága, a forgalomtechnikai kezelői feladatokat a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai igazgatósága látja el. Taxiállomás üzemeltetési közszolgáltatási tevékenységeket, illetve a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatásokat a Budapest Közút Zrt. Közlekedési igazgatóság feladatkörébe tartozik.

Minden forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulás kérelmet e-mailben vagy postán a 1518 Budapest Pf. 86. címre elküldeni. További információk a benyújtás módjáról ide kattintva érhetőek el.

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége:

Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől – Csütörtökig:         8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken                                8.00 – 12.00 – óráig

E-mail: ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu

 Telefon: (csak kezelői nyilatkozatokkal kapcsolatban): + 36 1 776 6103

TÉRKÉPSZELVÉNY KIADÁS

Közterület használati kérelemhez mellékletként csatolandó a közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajz kiadása. A térképmásolatokat e-mailben vagy postai úton (1518 Budapest Pf. 86.) lehet kikérni.

· Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége:

Budapest, XI. kerület, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcai oldalról)

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől – Csütörtökig:         8.00 – 14.00 – óráig
Pénteken                                8.00 – 12.00 – óráig

E-mail: ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu