Kivitelezés

A Budapest Közút Közúti Szolgáltatási Igazgatóságának feladata a Főváros kezelésében lévő főútvonalak és tömegközlekedési útvonalak fenntartásával kapcsolatos útkarbantartói munkák, a fővárosi forgalomtechnikai létesítmények létesítése, fenntartása, felújítása, valamint külső megbízók részére kivitelezői feladatok ellátása, a saját kivitelezéshez szükséges, valamint a külső megrendelők által igényelt építőipari gépek és szállítóeszközök üzemeltetése, javítása, bérbeadása, a kivitelezési munkákhoz szükséges esetenkénti szállító eszközök, és gépek bérlése.

A karbantartáshoz szükséges egyedi anyagok és tartalék alkatrész igényeinek összeállítása, a speciális gép, és szállító járművek javításainak megrendelése.

Ezen belül:

 • a kivilágítatlan forgalmi jelzőtáblák, különféle gyalogos korlátok, acél szalagkorlátok, és egyéb úttartozékok, festett, illetve tartós útburkolati jelek létesítése, megszüntetése (hatósági engedélyek, kezelői elrendelések alapján), illetve karbantartása, javítása, cseréje az üzemeltető megrendelése alapján,
 • a hatósági, illetve kezelői elrendelés szerinti - ideiglenes forgalomterelési - útvonal-biztosítás ellátása,  
 • árvízvédelemmel, és szmog riadóval kapcsolatban szükséges forgalomtechnikai munkák elvégzése,
 • közúti jelzőtáblák, jelzések gyártása belső és külső megrendelésre, egyedi szöveges és ábrás reklámtáblák nyomatok gyártása és értékesítése,
 • az aluljárók és kishidak, a Várhegyi Alagút, valamint a Gellérthegy keleti oldalának a Társaság kezelésébe tartozó részeinek karbantartása, javítása az üzemeltető megrendelése alapján,
 • a közlekedés biztonságát veszélyeztető útburkolati hibák körülkorlátozása - a fő- és tömegközlekedési utakon (megrendelés alapján más útvonalakon is) -, éjszakai megvilágítása, a társüzemeltetők értesítése az észlelt - hatáskörükbe tartozó - hibák kijavítása érdekében,
 • a szükséges hatósági engedélyekkel ellátott tervdokumentációk alapján a megrendelt munkákra a kivitelezési szerződések megkötése úgy útépítési, mint forgalomtechnikai munkák esetén,
 • a munkavégzés technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasításainak kidolgozása és folyamatos karbantartása,
 • a kivitelezési munkákhoz szükséges mintavételi, minőségellenőrzési, közműrákötési munkák, geodéziai mérések, kitűzések és szakfelügyeletek megrendelése, az ezekre vonatkozó szerződések megkötése,
 • az Igazgatóság által üzemeltetett gépek és szállítóeszközök műszaki és esztétikai állapotának megőrzése, az előírt napi gondozási feladatok elvégzése, a szükséges javítások, karbantartások elvégzése, ha kell társasági, vagy külső kapacitások igénybevételével,
 • a kivitelezett munkák felmérése, a felmérési naplók leigazoltatása a műszaki ellenőr által, a munkákra vonatkozó számlák elkészítése,

Ezeken az általános tevékenységi körökön belül az igazgatóság tevékenysége során szakmai felkészültségének és gépi felszereltségének megfelelően a következő fő feladatok ellátását végzi:

 • Lokális úthibák (kátyúk) megszüntetése
 • Különféle fő- és tömegközlekedési útvonalon jelentkező fenntartás jellegű útburkolat javítási munkák (útpálya, járda, kő- és viacolor burkolatok)
 • Balesetveszélyes úthibák jelölése, elkorlátozása
 • Árok-, padkarendezés
 • KRESZ tábla kihelyezés, karbantartás
 • Úttartozékok létesítése, fenntartása (gyalogos- és szalagkorlátok, parkolás gátló oszlopok, stb.)
 • Útburkolati jelek létesítése, fenntartása, megszűntetése
 • Gyalogos aluljárók, hidak, felüljárók balesetveszélyes hibáinak javítása, napi karbantartása

A szakmai feladatok ellátásán túl egyéb ügyviteli és kapcsolódó feladatokat is ellátunk, ezek:

 • Generál kivitelezési tevékenység
 • Anyag- és kéziszerszám, valamint védőruha raktár üzemeltetés
 • Célgépek, kisteher- és tehergépkocsik javítása, karbantartása
 • Mobil üzemanyagkút üzemeltetése
 • PB gázkút üzemeltetése
 • KRESZ táblák, fólianyomatok gyártása és értékesítése
 • Újrahasznosítható tört- és mart aszfalt értékesítése
 • Külső megrendelések teljesítése

Az igazgatóság gépparkja teljes körűen biztosítja az út-, híd-, műtárgy és forgalomtechnikai üzemeltetési és fenntartási valamint útfelújítási munkák kivitelezésének technikai feltételeit. Aszfaltburkolatok fenntartásához, felújításához finisher, marógép, különböző méretű úthengerek és aszfaltozó célgépek állnak rendelkezésünkre. Forgalomtechnikai munkák végzéséhez festett és tartós kivitelű burkolati jelkészítő célgépekkel, forgalomterelő utánfutókkal rendelkezünk. A feladatellátás logisztikai hátterét konténeres autók, fix és billenőplatós, valamint dobozos felépítményű tehergépjárművek, trélerek, utánfutók, kisteher gépjárművek biztosítják.