Megújult a XVI. kerületi Simongát utca

A Simongát utcában 726 méter hosszon történt a teljes pályaszerkezet-cserével járó felújítás (a teljes felület kb. 5400 négyzetméter). A jellemző szélesség 7 méter, a Vidámvásár utca közelében — a szegélykorrekcióval — 10,25 méter.

Átépült a buszmegálló peron és a Vidámvásár utca közelében a járda (térkő). A szegélyek cseréje a teljes szakaszon megtörtént (belterületi részen kiemelt szegély, külterületi részen süllyesztett szegély, buszmegállóban Kasseli típusú szegély). A szegélyek mögött padkaépítés és vízelvezető árok készült.

Az útfelújítás keretében — fenntartás jelleggel — felújították a Szilas patak hídját (korlát igazítása, homokfúvása és felületkezelése, új meder lezáró korlát elhelyezése és felületkezelése, kezelőjárda burkolatának javítása, a járdát határoló szögacél cseréje, a pályalemez felett öntött aszfalt réteg beépítése stb.).

Felújítás előtt:

Felújítás után:

Hibabejelentés

Társaságunk tevékenységével, az üzemeltetett létesítményekkel kapcsolatos bejelentéseiket, panaszaikat és javaslataikat itt is bejelenthetik.

    ÚthibaJelzőlámpaHíd, aluljáró


    Kerület:
    Észlelés dátuma: