Rekordszámú egyedi behajtási engedély és új taxis rendelkezések – ilyen volt Közlekedési igazgatóságunk 2022-es éve

Közlekedési igazgatóságunk két nagy szakterülete a teherforgalom és a taxiközlekedés ágazat, több egyedi feladatot hajtott végre sikeresen 2022-ben. Ilyen volt a Pesti alsó rakpart lezárása és a vizes vb kapcsán egyedi behajtási hozzájárulások kiadása, valamint a taxisokra vonatkozó jogszabályi változások megfelelő alkalmazása.

A Teherforgalom részéről a Pesti alsó rakpart lezárása kapcsán volt szükség egyedi behajtási hozzájárulások kiadására, valamint az ezek ellenőrzéséhez szükséges adatok megküldésére az illetékes hatóságok felé.

A pesti alsó rakpartot április 15. és június 19., valamint augusztus 27. és október 2. között az autóforgalom elől lezárták hétvégén és ünnepnapokon a Margit híd és a Szabadság híd között. A korlátozás értelmében a Margit híd és az Erzsébet híd között 0 óra és reggel 9 óra között célforgalomban be lehetett gépjárművel hajtani, azonban a Belgrád rakparti nemzetközi hajóállomásra érkező és onnan induló utasok részére lehetővé kellett tenni, hogy az őket szállító autóbuszok – külön közútkezelői hozzájárulással – behajthassanak.

A közútkezelői hozzájárulások kiadásának ügyintézéséhez a MAHART Passnave küldte meg a turistákat szállító autóbuszok adatait, melyek alapján a teherforgalom szakterület illetékesei minden esetben – legkésőbb péntek délutánig – elkészítették a turistabuszok szombati és vasárnapi behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulásokat. Minden kiadott hozzájárulást a MAHART Passnave részére küldtek vissza, melyeket másolatban a Fővárosi Önkormányzati rendészeti Igazgatóság (FÖRI) és a Budapest rendőr-főkapitányság (BRFK) is megkapott.

A lezárt időszakokra összesen 3344 db közútkezelői hozzájárulást adtak ki a turistabuszok részére. Ez a mennyiség több mint ötszöröse a 2021-ben kiadott 649 darabszámnak.

A hozzájárulások kiadása és az ellenőrző hatóságok tájékoztatása folyamatos, és zavarmentes volt a teljes időszak alatt. Ezen kívül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mint szervező részére minden hétvégét követően megküldték a hétvégére vonatkozó státuszjelentésüket.

Vizes vb

Teherforgalmi osztályunk biztosította a 2022-es FINA vizes világbajnokság rendezéséhez szükséges behajtási hozzájárulások jogszabályi előírásoknak megfelelő kiadásának zavarmentes, szükség esetén soron kívüli ügyintézését.

A 2022-es FINA világbajnokság 2022. június 17. és 2022. július 3. között került megrendezésre. A rendezvénnyel kapcsolatos gépjárműforgalom június 1. és július 31. között jelentett forgalomnövekedést a Margitsziget védett övezetben. A világbajnokságra érkező és onnan távozó sportolók és egyéb személyzet zavarmentes közlekedése érdekében kiemelten kezelték a beérkező behajtási hozzájárulás igényléseket. A rendezvény ideje alatt hétvégén is tartottak ügyeletet.

2022 júniusában a Margitszigetre a FINA világbajnoksághoz köthető igénylésekkel 289 darab behajtási hozzájárulással többet adtak ki, mint az előző év megegyező időszakában. A behajtási hozzájárulásokat minden esetben a jogszabályban biztosított ügyintézési időn belül, a legtöbb esetben az igénylés leadásának napján kiadták. A behajtási hozzájárulások kiadásának ügyintézése kapcsán panasz, észrevétel nem érkezett a Budapest Közúthoz.

Taxis jogszabályi változások

Taxiközlekedési osztályunk kiemelt feladata volt 2022-ben a taxi 10 éves megfelelőségi korlát ideiglenes enyhítésének figyelemmel kísérése, a jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása.

2020. november 5-én hatályba lépett a Kormány 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelete, amely módosította a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet. Meghatározott esetekben a taxik 10. év feletti tovább-üzemeltetését biztosítja legkésőbb 2022. december 31-ig.

„Kivételes eljárás” alkalmazása

2022-ben 10 db 2010. évi, 228 db 2011. évi, továbbá 318 db 2012. évi gyártású taxi taxiállomás-használati megállapodását kötötte meg a taxi ügyfélszolgálat a „Kivételes eljárás” alábbi jogszabályi feltételei szerint:

1. A taxi forgalmi engedélyben szereplő első nyilvántartásba vétel dátuma 2010. március 1. és 2012. december 31. közé esik-e.

2. A konkrét vállalkozásnak 2020. március 1-jén volt-e hatályos (időben és területileg érvényes) tevékenységi engedélye és a taxijára hatályos (időben és területileg érvényes) engedélykivonata.

3. A 10 év feletti taxi nem üzemeltethető taxiként tovább a vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát követően, kivéve ha a közlekedési hatóság az adott járművet 2020. március 1. napján üzemben tartó vállalkozás kérelme alapján az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította.

Amennyiben a fenti feltételek együttesen teljesültek és ezt a tényt az ügyfélszolgálat munkatársai rögzítették a Droszt rendszerben, akkor a járműminősítő munkatársak részére lehetőség nyílt az általánostól eltérő úgynevezett „Kivételes eljárásban” megvizsgálni a jármű általános taxirendeleti megfelelőségét. Megfelelőség esetén az ügyfélszolgálati munkatársak megkötötték a szerződést a következő 1 éves, de legfeljebb 2022. december 31-ig terjedő időszakra.

További kedvezmény 2023-tól 2023. január 1-jét követően 714 db 2013 évben – és számos taxiüzemben lévő 2017. január 1. előtt – első alkalommal nyilvántartásba vett járművet érinthet további kedvezmény. A 2022. november 3-án hatályba lépett – a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló – 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása értelmében a módosítás hatálybalépésének napján hatályos személytaxi engedélykivonattal rendelkező személygépkocsi életkora nem haladhatja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 13 évet.

Hibabejelentés

Társaságunk tevékenységével, az üzemeltetett létesítményekkel kapcsolatos bejelentéseiket, panaszaikat és javaslataikat itt is bejelenthetik.

    ÚthibaJelzőlámpaHíd, aluljáró


    Kerület:
    Észlelés dátuma: