1. Mikor kell behajtási hozzájárulást igényelnem?

Korlátozott forgalmú övezetbe akkor kell behajtási hozzájárulást igényelni, ha a tehergépjármű forgalmi engedélye szerinti megengedett legnagyobb össztömege meghaladja az úti cél össztömeg-korlátozását, és a tehergépjármű nem részesül egyéb jogszabály alapján felmentésben.

2. Kik hajthatnak be hozzájárulás nélkül a korlátozott övezetekbe?

  1.  a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott jármű,
  2.  a KRESZ 49. §-ában meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,
  3.  a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységeket végző, figyelmeztető jelzéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű,
  4.  a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy tengelycsoport-terhelést meghaladó jármű közlekedéséhez a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben foglaltak szerint megadott, érvényes hozzájárulással rendelkező jármű, amennyiben a hozzájárulás tartalmazza a jármű számára előírt útvonalat,
  5.  a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott jármű a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem benyújtásának napjától számított egy évig azzal, hogy a mentesség kizárólag a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban megjelölt célból történő közlekedésre jogosít.

A KRESZ 14. § (12) bekezdése alapján a korlátozott forgalmú övezet (zóna) jelzőtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítőszolgálat ellátására szolgáló járművel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden járműnek haladéktalanul el kell hagynia.

A KRESZ 50. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a jármű figyelmeztetőjelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:

a) ha a jármű

aa) az út vagy közmű építését, tisztítását, fenntartását (javítását),

ab) a települési (kommunális) hulladék, ideértve a szelektíven gyűjtött hulladék összegyűjtését végzi.

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazásához rendszeresen használt járművön e tevékenységek végzése közben,

i) személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző járművön a feladat végzése közben,

j) közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben.

Ezen tevékenységeket végző jármű vezetője, ha a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza, többek között behajthat olyan útra vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos.

A KRESZ azonban kimondja, hogyha az 50. § (1) bekezdés szerinti jármű nem az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez, a jármű figyelmeztetőjelzést adó berendezését működtetni nem szabad. Ez azt jelenti, hogy a munkaterület megközelítése során – amikor a jármű közlekedésével a közúti forgalomban részt vevő többi jármű részére nem jelent veszélyt – a figyelmeztetőjelzés használata tilos, azaz a figyelmeztetőjelzés használatához fűződő, fent meghatározott kedvezmények sem illetik meg.

3. Milyen adatokat kell feltétlenül megadni az adatlapon?

Feltétlenül meg kell adnia az igénylő és az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail-címét, az igényelt hozzájárulás kódját, a jármű típuskódját (pl. tgk.), a megengedett legnagyobb össztömegét, az igényelt hozzájárulás mennyiségét, az igényelt hozzájárulás érvényességi idejének kezdetét és végét ahhoz, hogy a kérelem feldolgozását el tudjuk kezdeni.

4. Hogyan adható le a kitöltött adatlap és a forgalmi engedély másolata?

Az igénylőlapot le lehet adni a teherforgalom@budapestkozut.hu e-mail címre, faxon, illetve személyesen a honlapon feltüntetett elérhetőségeken. Az online ügyfélszolgálat használatával egyszerűen elintézheti az igénylést, a hozzájárulás költségeinek kiegyenlítését, illetve folyamatosan nyomon követheti a kérelem állapotát is.

5. Honnan tudom meg, hogy melyik övezetbe kell hozzájárulást kérnem?

Az övezetet a térkép segítségével állapíthatja meg az érkezési vagy szállítási cím alapján. A térképeket ezen a linken találja. Az online ügyfélszolgálati felületen elég, ha megadja az érkezési címet, nem kell külön rögzítenie az övezetet.

6. Mennyibe kerül a behajtási hozzájárulás?

A költségtérítés díja nettó 2000 forint, a jármű-regisztráció egyszeri nettó díja papíralapú igénylés esetén 3000, online igénylés esetén 2000 forint. A költségtérítéshez és a regisztrációs díjhoz hozzá kell adni a védett övezeti várakozási díjat, amelyet csökkenthetnek a környezetvédelmi kedvezmények, vagy növel a környezetvédelmi felár.

7. Milyen kedvezmények vehetők igénybe?

A kedvezményekről és a környezetvédelmi felárról részletes tájékoztatást olvashat ide kattintva.

8. A mikro- és a kisvállalkozások 20%-os kedvezménye is növelhető a fővárosi telephelyért járó 10%-os kedvezménnyel?

A fővárosi telep- vagy tárolóhelyért járó 10%-os kedvezményt bővítettük további 10%-kal a mikro- és kisvállalkozások részére.

9. Mit jelent a kombinált hozzájárulás?

A kombinált behajtási hozzájárulás két vagy több szomszédos, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetbe történő szállítás esetén igényelhető. A meghatározott feltételeket a TOBI-program a címek leadásánál automatikusan figyeli, és hozzárendeli a megfelelő kedvezményt az igényléshez.