Eljárási díj mértéke:

(36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 1. számú melléklete)
A B
1. Az eljárás Eljárási díj (Ft)
2.   Egyszerűsített eljárás keretében megadott hozzájárulás esetében az  alábbi össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és  mérettúllépések alatt (elektronikus úton, ügyintéző közreműködése  nélkül):
– az össztömeg vonatkozásában 20%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 5%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 5%
– a magasság vonatkozásában 10%
– a szélesség vonatkozásában 20%
– a hosszúság vonatkozásában 20%
6000
3.   Egyszerűsített eljárás keretében megadott hozzájárulás esetében az  alábbi össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és  mérettúllépések alatt (személyesen, ügyintéző közreműködésével):
– az össztömeg vonatkozásában 20%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 5%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 5%
– a magasság vonatkozásában 10%
– a szélesség vonatkozásában 20%
– a hosszúság vonatkozásában 20%
10 000
4.   Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás esetében az alábbi  össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és mérettúllépések  alatt:
– az össztömeg vonatkozásában 100%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 10%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 10%
– a magasság vonatkozásában 20%
– a szélesség vonatkozásában 70%
– a hosszúság vonatkozásában 80%
12 000
5.   Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás esetében az alábbi  össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és mérettúllépések  alatt:
– az össztömeg vonatkozásában 150%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 20%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 20%
– a magasság vonatkozásában 30%
– a szélesség vonatkozásában 100%
– a hosszúság vonatkozásában 100%
15 000
6.   Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás esetében a 4. sorban  szereplő össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és  mérettúllépések esetén
vagy afölött
30 000
7. Az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás esetében 45 000
Amennyiben a jármű a tengelyterhelés vagy tengelycsoport terhelés vonatkozásában kismértékben túlsúlyos vagy az össztömeg vonatkozásában rendkívüli mértékben túlsúlyos, úgy a hozzájárulás azonnali megadással is kérhető, amelyet 6 órán belül ki kell adni. Az azonnali díj mértéke megegyezik az eljárási díj négyszeresével.

Túlsúlydíj megfizetése, kiadás

A közútkezelői hozzájárulás kiadásakor túlsúly díjat kell fizetni. A túlsúlydíj a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. és 3. melléklete alapján a megengedett értéktől történő eltérés %-os mértékének és a távolságnak a szorzata.
A közútkezelői hozzájárulás ügyintézésével kapcsolatos díjak az alábbi számlaszámra fizetendőek:
CIB Bank 10700024-67032082-55800006

Túlsúlydíj

A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést meghaladó járművek közlekedése esetén túlsúlydíjat kell fizetni.

A fizetendő díj megállapítása során külön-külön meg kell határozni a

a) megengedett legnagyobb össztömeg,

b) megengedett legnagyobb tengelyterhelés,

c) megengedett legnagyobb tengelycsoport-terhelés,

miatt fizetendő díjat.

A megengedett legnagyobb tengelyterhelés túllépése miatt fizetendő túlsúlydíj meghatározása során, ha a jármű több – tengelycsoportba nem sorolható – tengelyének terhelése is meghaladja a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában előírt értéket, csak a legnagyobb eltérésű tengelyét kell figyelembe venni.

A megengedett legnagyobb tengelycsoport-terhelés túllépése miatt fizetendő túlsúlydíj meghatározása során, ha a jármű több tengelycsoportjának terhelése is meghaladja a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában előírt értéket, csak a legnagyobb eltérésű tengelycsoportot kell figyelembe venni.

Ha a jármű egy tengelycsoportjában lévő valamely tengelynek a terhelése meghaladja a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában előírt értéket, a tengelycsoport után túlsúlydíjat kell fizetni.

Ha a jármű egy tengelycsoportjának és a tengelycsoportban lévő valamely tengelynek a terhelése is meghaladja a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében előírt értéket, csak a legnagyobb eltérésűt kell figyelembe venni a túlsúlydíj meghatározása során.

Ha egy túlsúlyos, illetve túlméretes jármű a fenti részletezés több pontja szerint is díj megfizetésére kötelezett, a díjak összeadódnak.

A túlsúlydíj mértékét és számításának módját eseti hozzájárulás esetén – az igénybe vett útvonal hossza alapján – a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A határozott időre szóló hozzájárulás megadása során

a) a megadott útvonalra szóló túlsúlyos járművek közlekedése esetén a túlsúlydíjat a 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2. melléklete,

szerint kell kiszámolni az alábbiak figyelembevételével.

A túlsúlydíj mértéke határozott időre szóló hozzájárulás megadása során

a) napi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának kétszerese,

b) heti hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának négyszerese,

c) havi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának tízszerese,

d) negyedéves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának húszszorosa,

e) féléves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának harmincszorosa,

f) éves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának ötvenszerese.