Részt veszünk a társaságunk által kezelt közterületeket érintő tervezői egyeztetéseken, hatósági eljárásokon, helyszíni bejárásokon, építési kooperációkon, műszaki átadás-átvételi eljárásokon.

Munkánk során képviseljük megbízónk, Budapest Főváros Önkormányzatának és a főváros lakóinak érdekeit, valamint biztosítjuk a jogszabályi és műszaki előírások teljeskörű betartását.

Részt veszünk a munkánkhoz szükséges rendeletek, előírások és műszaki szabványok kialakításában, korszerűsítésében.

Napi munkánkkal biztosítjuk a közlekedési létesítményeink biztonságát és rendeltetésszerű használatát.

Munkánk során napi szintű szoros kapcsolatot tartunk a kerületi Polgármesteri Hivatalok, a közműtársaságok, a tervezők és a kivitelezők képviselőivel.

Ellenőrző tevékenységünk során ha jogszabályok, rendeletek, műszaki előírások megszegését tapasztaljuk kivizsgáljuk azt az érintett társszervezetek bevonásával.

A Budapest Főváros Önkormányzat kezelésében lévő közutakon tervezett építési, bontási munkával járó beavatkozások műszaki terveit kezelői szempontból véleményezzük, illetve kiadjuk a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásunkat.

Figyelemmel kísérjük a Budapest Főváros Önkormányzat finanszírozásában zajló útfelújítások megvalósítását, szükség esetén közútkezelői intézkedéseket teszünk.

A kiviteli munkák megkezdéséhez munkakezdési hozzájárulást adunk a kivitelező társaságok részére.