Útellenőri Szolgálat működtetése

Útellenőri Szolgálatunk folyamatosan járja a Főváros főbb forgalmú és közösségi közlekedés által igénybe vett útjait. Az észlelt hibákat-hiányosságokat saját cégen belüli javításra megrendeljük, illetve továbbítjuk az illetékes üzemeltető közműtársaságoknak, kérve a szükséges intézkedéseket.

Úton folyó munkák ellenőrzése

Különböző közterületi munkák (útépítések, közműépítések) megrendelője, projektfelelőse és mérnök szervezete ellenőrzi a készülő létesítményeket, és ezen felül az Útfenntartási Főosztály létesítmény felelősei foglalkoznak az úton folyó munkák, útfelbontással járó beavatkozások közterületet érintő ellenőrzésével, a burkolat helyreállítás minőségének számonkérésével.
A Fővárosi Önkormányzat, a BKK ill. Társaságunk közreműködésében és finanszírozásában készülő útfelújítások folyamán szintén jelen vagyunk, a munkák befejeztével a több - általában öt - éves jótállási időszakban garanciális bejárásokat végzünk és közreműködünk a felmerülő problémák elintézésében.

Úthibák javítása

Az üzemeltetett úthálózatunkon a különbözú út,- járda, padkahibák javíttatásáról gondoskodunk.