KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSOK

Tájékoztatjuk, hogy a Bánk bán utcai ügyfélszolgálati irodánk 2020.11.16-tól további rendelkezésig nem fogad személyesen ügyfeleket az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében.

Kérjük, hogy ezen időszakban megkereséseit, bejelentéseit, kérelmeit írásban, e-mail- és postacímünkre küldje el.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A Fővárosi Közgyűlés a budapesti közlekedésszervezési struktúra átszervezésével kapcsolatban hozott 2016. január 27-i döntése értelmében a Budapest Közút 2016. április 1-től látja el a kezelés operatív feladatait. A stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxiszolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokat továbbra is a BKK Zrt. látja el.

A közútkezelési feladatokat a Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatósága, a forgalomtechnikai kezelői feladatokat a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága látja el. A taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatási tevékenységeket, illetve a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatásokat a Budapest Közút Zrt. Közlekedési Igazgatósága látja el.

A döntés kapcsán az alábbiak szerint változnak a kezelői hozzájárulások kiadásának folyamatai:

Forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulás kérelmeket e-mailben vagy postán (1518 Budapest  Pf. 86.) címre kell elküldeni.

Központi ügyfélszolgálatunk e-mail címe:

ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu

A tervcsomagok mellé minden esetben az alábbi linkeken található kérelem űrlapok egyikét kitöltve, és aláírva csatolni szükséges:

  1. Közterület-használati vélemény kérelem űrlap (PDF, docx)
  2. Kezelői hozzájárulás kérelem űrlap ( docx)
  3. Munkakezdési hozzájárulás kérelem űrlap (docx)
  4. Egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás kérelem (docx)
  5. Nyilatkozat helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (docx)
  6. Fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem díjfizetési adatlapja   (docx)

A tervek mellé CD-n, DVD-n vagy pendrive-on mellékelni kell digitálisan is a beadott terveket. (A pendrive a fájlok lementését követően a terv beadásakor visszaadásra kerül.)

A forgalomtechnikai tervekből 3 példányra, a közutas és hidas tervekből 2 példányra van szüksége a Budapest Közútnak. Ezen felül annyi tervet szükséges beadni, amennyit a kérelmező pecsételve vissza szeretne kapni.

Az átszervezés eredményeként a továbbiakban a terveket nem szükséges útüzemeltetői véleményre is beadni a közútkezelői hozzájárulás előtt. Az üzemeltetői véleményezés a kezelői hozzájárulás kiadásával egy időben történik.

A jóváhagyott, és pecsételt terveket társaságunk e-mailen vagy postai úton küldi meg a kérelmezőknek.

A közútkezelői hozzájárulások kiadásának részletes szabályait a 34/2008 (VII. 15.) F.k.gy. rendelet tartalmazza.

Elektronikus ügyintézés

2020 áprilisától Társaságunk a kezelői hozzájárulások tekintetében bevezette az elektronikus ügyintézést. Ennek keretében célunk, hogy a jelenlegi papír alapú formátum helyett elektronikusan aláírt, hitelesített formában kerüljenek kiadásra a kezelői hozzájárulásaink. Az elektronikus ügyintézésről bővebb információt ide kattintva talál.