Külső adatszolgáltatások formája

1. Forgalomtechnikia térképmásolat kiadása

Közterület használati kérelemhez mellékletként csatolandó a közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajz kiadása. A papír alapú, vagy pdf térképmásolatokat az ügyfélszolgálatunk adja ki.

2. Szerkeszthető forgalomtechnikai váztérkép, ortofotó, vagy pontfelhő részlet vásárálása

Lehetőség van

  • forgalomtechnikai váztérkép (.dwg)
  • ortofotóállomány (georferált(EOV) .ecw)
  • pontfelhő állomány (.laz)

megvásárlására, a mindenkor érvényes KARESZ-KAPU ÁSZF Adatexportálási szolgáltatási díja alapján (ÁSZF „A” melléklet)

Kérjük, hogy a megkeresésüket e-mailben juttassák el, a budapestkozut@budapestkozut.hu címre a nyilvántartási osztálynak címezve, melyben (lehetőleg térképi módon) jelöljék megkapni kívánt terület határát, és a kívánt adatokat. A levélre válaszul egy árajánlatot küldünk, mely tartalmazza pdf formában az adatokat, a szükséges szelvények számát, és az exportálásért fizetendő összeget. Az adatexportálási díjat a váztérképre, az ortofotóra és a pontfelhőre is külön-külön számoljuk fel!

300.000 Ft adatexportálási díj alatt elegendő az árajánlat e-mailes visszaigazolása, felette szerződéskötésre van szükség.

Abban az esetben ha a kérelmező igazolja, hogy az adatokra az egyetemi tanulmányiahoz van szükség (diplomamunka, phd, TDK, stb.), akkor az adatexportálási díjtól eltekintünk.

Az adatszolgáltatásért abban az esetben kell fizetni, ha az adat szerkeszthető formátumban kerül átadásra, (például: shp, dwg) amennyiben az igénylőnek elengedő a nem szerkeszthető (például: pdf, jpg) formátumú adat, akkor a szolgáltatás térítésmentes.

3. Egyedi adatelemzések készítése

A fenti adatszolgáltatási formákon kívül lehetőség van egyedi adatszolgáltatási kérelem teljesítésére is. Az igényeiket kérjük juttassák el budapestkozut@budapestkozut.hu címre, egy kapcsolattartó elérhetőségeinek megjelölésével, a nyilvántartási osztálynak címezve. Kollégáink fel fogják venni a kapcsolatot az igények egyeztetése céljából. Az egyeztetés alapján az adatelemzésre egyedi árajánlat készül az önköltségszámítási szabályzatunk alapján.

Rendszeres adatszolgáltatások

Rendszeres adatszolgáltatások

Olyan adatigények, amelyek folyamatosan vagy előre meghatározott időközönként kell előállítani. Ilyen például az E-közmű felé történő adatszolgáltatás, ami a Budapest Közút által kezelt/üzemeltetett forgalomtechnikai alépítményhálózat és a csapadék-vízelvezetés elemeit tartalmazza, maga az adatszolgáltatás folyamatos WMS kapcsolaton keresztül.

Az Eközmű felületen kívül folyamatosan szolgáltatunk adatok a NAP felé (Nemzeti Adathozzáférési Pont) felé, illetve a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal felé is.