Tisztelt Partnerünk!

A Fővárosi Közgyűlés a budapesti közlekedésszervezési struktúra átszervezésével kapcsolatban hozott 2016. január 27-i döntése értelmében a Budapest Közút 2016. április 1-től látja el a kezelés operatív feladatait. A stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxiszolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokat továbbra is a BKK Zrt. látja el.

A közútkezelési feladatokat a Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatósága, a forgalomtechnikai kezelői feladatokat a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága látja el. A taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatási tevékenységeket, illetve a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatásokat a Budapest Közút Zrt. Közlekedési Igazgatósága látja el.

A döntés kapcsán az alábbiak szerint változnak a kezelői hozzájárulások kiadásának folyamatai:

2016. április 1. után minden forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulás kérelmeket a Budapest Közút Zrt. székhelyén, a központi ügyfélszolgálati irodában kell benyújtani személyesen, vagy postán a 1518 Budapest  Pf. 86. címre elküldeni.

Budapest Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatának címe:

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. (bejárat a Fraknó utcából), 

Központi ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfőtől – Csütörtökig:                8.00 – 14.00 között

Pénteken:                                      8.00 – 12.00 között

Központi ügyfélszolgálatunk e-mail címe:

ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu

A tervcsomagok mellé minden esetben az alábbi linkeken található kérelem űrlapok egyikét kitöltve, és aláírva csatolni szükséges:

Változás: 2017.04.05-től bevezetésre került egy új űrlap Közterület- használati vélemény kérelem néven. Ezt azon ügyfeleinknek szükséges kitöltenie akik konténert szeretnének elhelyezni, vagy egyéb kis területű közterület használatához kérnek forgalomtechnikai véleményt. 2017.04.05-től megszüntetésre került a Kezelői hozzájárulás módosítási kérelem űrlap. Módosítás illetve a lejárt jóváhagyás hosszabbítása esetén kérjük, hogy a Kezelői hozzájárulás kérelem űrlapot szíveskedjenek beadni.

  1. Közterület-használati vélemény kérelem űrlap (PDF, docx)
  2. Kezelői hozzájárulás kérelem űrlap ( docx)
  3. Munkakezdési hozzájárulás kérelem űrlap (docx)
  4. Egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás kérelem (docx)
  5. Nyilatkozat helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (docx)
  6. Fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem díjfizetési adatlapja   (docx)

A tervek mellé CD-n, DVD-n vagy pendrive-on mellékelni kell digitálisan is a beadott terveket. (A pendrive a fájlok lementését követően a terv beadásakor visszaadásra kerül.)

A forgalomtechnikai tervekből 3 példányra, a közutas és hidas tervekből 2 példányra van szüksége a Budapest Közútnak. Ezen felül annyi tervet szükséges beadni, amennyit a kérelmező pecsételve vissza szeretne kapni.

Az átszervezés eredményeként a továbbiakban a terveket nem szükséges útüzemeltetői véleményre is beadni a közútkezelői hozzájárulás előtt. Az üzemeltetői véleményezés a kezelői hozzájárulás kiadásával egy időben történik.

A jóváhagyott, és pecsételt terveket szintén a Budapest Közút Zrt. Bánk bán utca 8-12. sz. alatti épületében lehet átvenni.

A közútkezelői hozzájárulások kiadásának részletes szabályait a 34/2008 (VII. 15.) F.k.gy. rendelet tartalmazza.