Ünnepi zárvatartás

Tájékoztatjuk, hogy 2021. december 24. és 2022. január 1. közötti ünnepi időszakban az ügyfélszolgálati iroda és a járművizsgáló állomás zárva tart.

Utolsó munkanap 2021. december 23. (07:35-16:00)

Első munkanap 2022. január 3. (7:35-16:00)


Tájékoztatás

Kérjük, hogy a telephelyen az Önök és munkatársaink egészsége védelmének érdekében a taxi gépkocsiban is előírt védőmaszkot viselni szíveskedjenek!

Kérjük, hogy személyes ügyfélszolgálatunkon és a jármű szemléjén egészséges állapotban és a foglalt időpontban jelenjenek meg!


Blaha Lujza téri taxiállomás áthelyezése

Tisztelt Taxitársaságok!

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a VIII. kerületben a Blaha Lujza tér felújítási munkálatai miatt a téren ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, ezért a 08-03 számú taxiállomás 2021. július 12-től áthelyezesre került a szervizút túloldalára csökkentett férőhely-üzemeltetéssel.

A felújítási munkák folytatásához a kivitelezőnek szüksége lesz az itt kialakított szervizút használatára, így a négy férőhelyes taxiállomás előreláthatólag 2021. augusztus 12-től megszűnik.

A Blaha Lujza tér átépítési munkálatainak végeztével az érintett taxiállomás a Rókus kórház mellett, a Márkus Emília utca felőli oldalon kap végleges helyet, melynek várható ideje 2022 ősze.


Parkolási rendeletmódosítás: Margitsziget taxi behajtás

A Fővárosi Közgyűlés módosította  Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) számú önkormányzati rendeletét.

A módosítás alapján a Rendelet 15.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett:

„(4) Hozzájárulás nélkül behajthat a taxi az 5. mellékletben megjelölt védett övezetbe, illetve az 5E, vagy 5N környezetvédelmi osztályba sorolt taxi a Margitsziget védett övezetbe.”

A rendeletmódosítás 2021.06.30-án lép hatályba

Az elfogadott módosítása értelmében a forgalmi engedélybe bejegyzett, megjelölt 5E, vagy 5N környezetvédelmi osztályba sorolt és érvényes fővárosi taxiállomás használati megállapodással rendelkező taxi gépkocsik behajthatnak a Margitsziget védett övezeti területére az alábbi rend szerint:

  • a behajtás csak utas felvételi és kiszállási céllal lehetséges.
  • a behajtási hozzájárulás várakozásra nem jogosít a védett övezet közterületén, az utas kiszállását, vagy felvételét követően a védett övezetet haladéktalanul el kell hagyni.
  • várakozásra a védett övezeten kívül az Árpád hídi kijáratnál található taxiállomáson van lehetőség.
  • a behajtás és a kihajtás is csak és kizárólag az Árpád híd felé eső sorompón keresztül és az Árpád híd igénybevételével lehetséges.
  • a védett övezeti sorompó a behajtásra jogosult taxi rendszámát automatikusan felismeri, a be- és kihajtáskor nincs szükség külön regisztrációra, külön engedélyre.
  • a rendeletmódosításban foglalt új lehetőség térítésmentesen külön ügyintézés nélkül elérhető a behajtásra jogosult taxi gépjárművek számára.

Jogszabályváltozás-kedvezmények

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2020. szeptember 30-án úgy döntött, hogy – a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Taxi Rendelet) 12. §-a a következő (10a)-(10b) bekezdésekkel egészül ki:

„(10a) A 2021. évre vonatkozó taxi droszt-használati díjat egy alkalommal csökkenteni kell a 2020. március 1. és 2020. december 31. közötti időszakra azonos kötelezett által ténylegesen megfizetett díj 70%-ával.

(10b) A 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakra arányosan eső éves díjból 70% kedvezményt kell biztosítani.”

Ügyfélszolgálatunk a 2020. október 8-i hatálybalépéstől kezdődően alkalmazza a Taxi Rendelet fent idézett új rendelkezéseit.

2020. november 5-én hatályba lépett és alkalmazzuk a Kormány 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendeletét, amely módosította a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet, meghatározott esetekben a taxik 10. év feletti tovább-üzemeltetését biztosítja legkésőbb 2022. december 31-ig, a taxi rendelet ez irányú módosításával összhangban.


Előzetes igazolással rendelkező fővárosi taxitársaságok: