Tájékoztatás

Kérjük, hogy személyes ügyfélszolgálatunkon és a jármű szemléjén egészséges állapotban és a foglalt időpontban jelenjenek meg!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2023. január 25-én döntött a fővárosi személytaxi szolgáltatás rögzített hatósági árának megváltozásáról, amelynek mértéke 2023. március 6-tól az alábbiak szerint változik:

a) alapdíj: 1100 forint;

b) távolsággal arányos egységdíj: 440 forint/km;

c) idővel arányos egységdíj: 110 forint/perc.

Hatálybalépés: 2023. március 6.

A nyomdai termékek elkészítéséhez szükséges vektorgrafikus állományok a letölthető dokumentumok helyen érhetőek el.

Budapest, 2023. január 26.

Budapest Közút Zrt.

Taxiközlekedési Ügyfélszolgálat

A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a 431/2022. Korm. rendelet módosította.

2022. november 3-tól bizonyos feltételek együttes fennállása esetén a 2017. január 1-jét megelőzően első alkalommal forgalomba helyezett taxik az általános 10 évtől (3. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontjában foglaltaktól) eltérően, a 2022. november 3. napján hatályos (területileg és időben érvényes) „személytaxi engedélykivonattal rendelkező személygépkocsi életkora nem haladhatja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 13 évet.”

Budapest, 2022. november 3.

Budapest Közút Zrt.

Taxiközlekedési Ügyfélszolgálat


A sárga szín vizsgálatának új szabályai


Blaha Lujza téri taxiállomás áthelyezése

Tisztelt Taxitársaságok!

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a VIII. kerületben a Blaha Lujza tér felújítási munkálatai miatt a téren ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, ezért a 08-03 számú taxiállomás jelenleg nem üzemel..

A Blaha Lujza tér átépítési munkálatainak végeztével az érintett taxiállomás a Rókus kórház mellett, a Márkus Emília utca felőli oldalon kap végleges helyet, melynek várható ideje 2022 ősze.


Parkolási rendeletmódosítás: Margitsziget taxi behajtás

A Fővárosi Közgyűlés módosította  Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) számú önkormányzati rendeletét.

A módosítás alapján a Rendelet 15.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett:

„(4) Hozzájárulás nélkül behajthat a taxi az 5. mellékletben megjelölt védett övezetbe, illetve az 5E, vagy 5N környezetvédelmi osztályba sorolt taxi a Margitsziget védett övezetbe.”

A rendeletmódosítás 2021.06.30-án lép hatályba

Az elfogadott módosítása értelmében a forgalmi engedélybe bejegyzett, megjelölt 5E, vagy 5N környezetvédelmi osztályba sorolt és érvényes fővárosi taxiállomás használati megállapodással rendelkező taxi gépkocsik behajthatnak a Margitsziget védett övezeti területére az alábbi rend szerint:

  • a behajtás csak utas felvételi és kiszállási céllal lehetséges.
  • a behajtási hozzájárulás várakozásra nem jogosít a védett övezet közterületén, az utas kiszállását, vagy felvételét követően a védett övezetet haladéktalanul el kell hagyni.
  • várakozásra a védett övezeten kívül az Árpád hídi kijáratnál található taxiállomáson van lehetőség.
  • a behajtás és a kihajtás is csak és kizárólag az Árpád híd felé eső sorompón keresztül és az Árpád híd igénybevételével lehetséges.
  • a védett övezeti sorompó a behajtásra jogosult taxi rendszámát automatikusan felismeri, a be- és kihajtáskor nincs szükség külön regisztrációra, külön engedélyre.
  • a rendeletmódosításban foglalt új lehetőség térítésmentesen külön ügyintézés nélkül elérhető a behajtásra jogosult taxi gépjárművek számára.

 


Előzetes igazolással rendelkező fővárosi taxitársaságok: