Megvalósulási helyszínrajzok követelményei

A leadandó útépítési és forgalomtechnikai megvalósulási helyszínrajzokkal szemben támasztott szakterületi irányelvek és követelmények.

Napi jelentés + kitöltési segédlet

Az útfelújítások előrehaladásának nyomon követhetőségére bevezetett „Napi jelentés`` excel fájl kitöltetlen változata, valamint annak kitöltését elősegítő mintapéldánya.

Térinformatikai helyszínrajz rajzi és alaki követelményrendszere

A leginkább útfelújítási kivitelezési munkákhoz speciális esetekben előírt, geodéziai bemérésen alapuló, térinformatikai adatokkal feltöltött 3D-s digitális állomány kialakításának és adatfeltöltésének leírását tartalmazó dokumentáció és a rögzítendő objektumokat tartalmazó mintaállomány dwg formátumban (AUTOCAD CIVIL3D vagy MAP3D szoftver szükséges az adattáblák kezeléséhez!)

Útfelújítási adatszolgáltatások dokumentációs listája

Az útfelújításokkal kapcsolatban nyilvántartott dokumentumok és munkarészek listája. Irányadó a megvalósulást követően BKK Közút felé leadandó dokumentáció összeállításánál.

Burkolatváltozás jelentés lap

Az út, járda, parkoló, illetve kerékpárút építések során, az érintett felületek mennyiségi és minőségi változásainak követésére rendszeresített adatközlő lap. Statisztikai célt szolgál.

Földmérői nyilatkozat

A leginkább útfelújítási kivitelezési munkák esetében előírt nyilatkozat, annak igazolására, hogy a megvalósulási helyszínrajz geodéziai mérésből készült és a tartalma a valóságnak megfelel. A mérést végző geodéta/cég tölti ki.

Hulladék nyilvántartó lap

A kivitelezések során keletkező építési és bontási hulladékok nyilvántartása és elszámolása kapcsán kiadott hivatalos adatközlő dokumentum. A leadandó megvalósulási dokumentáció részét képezi.