Tájékoztató az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

A Fővárosi Önkormányzat célja, hogy a SARS-CoV-2 vírus terjedése során kialakult veszélyhelyzet miatt a lehető legtöbb területen elérhetővé tegye Budapest lakosságának a személyes megjelenést nem igénylő ügyintézést.

Ezért 2020 áprilisától Társaságunk a kezelői hozzájárulások tekintetében bevezeti az elektronikus ügyintézést. Ennek keretében célunk, hogy a jelenlegi papír alapú formátum helyett elektronikusan aláírt, hitelesített formában kerüljenek kiadásra a kezelői hozzájárulásaink.

Ez úton kérjük Önöket, hogy a forgalomtechnikai kezelői, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem benyújtása során a benyújtandó dokumentumokat papír formátum helyett kizárólag pdf formátumban, mellékelve a kitöltött kérelem-űrlappal  juttassák el e-mailben  az ügyfélszolgálatunk részére az ugyfelszolgalat@budapestkozut.hu e-mail címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés hatékonysága érdekében a kéreleműrlap megváltozott. Kérjük, hogy a kérelemhez az aktuális űrlapot (https://www.budapestkozut.hu/kezeloi-hozzajarulasok) szíveskedjenek használni. A hibásan vagy nem teljes körűen  kitöltött kérelmeket Társaságunk Ügyfélszolgálatának nincs lehetősége befogadni, hanem azokat hiánypótlásra visszaküldik a kérelmezőnek.

Az elektronikus aláírást követően a kezelői hozzájárulásainkat is e-mailben küldjük ki.

A hitelesített dokumentumokon az alábbi aláíráskép szerepel:

Az aláírás érvényessége a dokumentumok letöltését követően szabványos PDF-olvasó alkalmazásokkal ellenőrizhető.

 

Természetesen a fentiek mellett azon kérelmezők számára, akik a tervet nem tudják elektronikus úton benyújtani, továbbra is biztosított a papír alapú ügyintézés. Ez esetben a kitöltött kéreleműrlapot és a papír alapú terveket postai úton kell eljuttatni Társaságunk számára.

Hibabejelentés

Társaságunk tevékenységével, az üzemeltetett létesítményekkel kapcsolatos bejelentéseiket, panaszaikat és javaslataikat itt is bejelenthetik.

    ÚthibaJelzőlámpaHíd, aluljáró


    Kerület:
    Észlelés dátuma: